Zwaar verkeer

Met dit digitale formulier kunt u verschillende zaken voor o.a. zwaar verkeer regelen.

Let op! Het is verplicht het kenteken op de ontheffing/vergunning aan te geven.

2. Inrijontheffing voor:

 • Burgemeester Peereboomweg (Zuiderwoude-Broek in Waterland v.v.)
 • Hofbrug Ilpendam

3. Zwaar verkeer

 • Monnickendam, binnenstad, 18 ton, 10 meter
 • Marken, 5 ton (totaalgewicht)
 • Ilpendam, 7 ton/as, max. 12 meter
 • Broek in Waterland, 10 ton (totaalgewicht)
 • Watergang, 4 ton (totaalgewicht)

Bestemmingsverkeer mag zonder inrijontheffing Marken op rijden. Om te parkeren heeft u echter een parkeervergunning/bezoekerspas nodig.

U kunt er ook voor kiezen om - tegen betaling - gebruik te maken van het grote parkeerterrein.

Procedure 

Indien u door uw (bouw)werkzaamheden/bezorging niet kan voldoen aan de aangegeven inrij- en/of gewichtbeperkingen, kunt u bij de gemeente Waterland schriftelijk/digitaal een ontheffing aanvragen. Er gelden per kern echter verschillende maximale toelaatbaar gewicht- en lengtebeperkingen en ontheffingsvoorwaarden. Wij raden u aan hierover, vooraf aan uw ontheffingsaanvraag, informatie bij de wegbeheerder(s) in te winnen.
Uw ontheffingsaanvraag kunt u downloaden of via onze website in te vullen. Op verzoek kunnen wij u het formulier ook toesturen. Houdt er rekening mee dat het verplicht is een kenteken op de ontheffing te vermelden. Een digitaal aangevraagde vergunning kunt u, bij goedkeuring, binnen 7 werkdagen verwachten. Bij een schriftelijk verzoek is dat circa zeven werkdagen. Aan de hand van de gegevens van uw aanvraag beslissen wij of u ontheffing krijgt voor het betreffende verbod. Voor het afgeven van ontheffingen brengen wij legeskosten in rekening. Bij het afwijzen van een ontheffing worden de legeskosten niet terug betaald. Voor meer informatie en de legeskosten verwijzen wij u naar het digitale loket op onze website www.waterland.nl.

Gronden voor ontheffing kunnen zijn:
•    belanghebbende/aanwonende;    
•    ondeelbare lading;
•    wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen), waardoor andere/kleinere 
     voertuigen niet geschikt/toegestaan zijn voor het transport;
•    onevenredige omrijdafstand;
•    indien er sprake is van onevenredig hoge frequentie wanneer er van kleinere voertuigen 
     gebruik gemaakt wordt;
•    nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, taxi’s, huisarts(en) en dierenarts(en);
•    postbezorging, thuiszorg, etc.

Schade die door de houder der ontheffing of de door hem ingehuurde voertuigen veroorzaakt wordt aan wegen, panden, bruggen of anderszins, is voor zijn rekening!

Ontheffingen worden alleen afgegeven in geval van een transport dat niet op andere wijze (voertuig/route/vaarwater) kan worden uitgevoerd de route hiervoor geschikt is en indien er naar oordeel van de gemeente geen onacceptabele hinder of gevaar optreedt.

Legeskosten 2022

 • Inrij-ontheffing Ilpendam (Hofbrug) kost € 35,05 per jaar. 
 • Overige inrij-ontheffingen kosten € 23,85 per stuk.
 • Het aanvragen van een parkeervergunning of -ontheffing kost € 33,45.
 • Het aanvragen van een bezoekerspas of parkeervergunning voor Marken bedraagt € 33,45 per 5 jaar (alleen voor inwoners en bedrijven van Marken).
 • Het aanvragen van een parkeervergunning op het grote parkeerterrein van Marken bedraagt €33,45 per jaar.
 • Het aanvragen van een dagkaart voor het grote parkeerterrein van Marken bedraagt € 6,70.
 • Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor- en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten, kost € 33,45
 • Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen, kost € 33,45
 • Het verlenen van overige ontheffingen op grond van de Wegenverkeerswetgeving, kost € 33,45.
 • Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag digitaal in te dienen dan wordt op het tarief een korting van 30% verleend.

Parkeerkosten

 • Het parkeren van een voertuig op het grote parkeerterrein van Marken bedraagt € 3,25 per uur (per 10 minuten betalen is mogelijk), met een maximum van € 10,00 per dag. 
 • Het parkeren van een touringcar op het grote parkeerterrein van Marken bedraagt € 16,40 per dag.
 • Op de parkeerplaatsen bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen geldt ook het reguliere parkeertarief.
Contact 

Voor meer informatie, neem contact op met de afdeling Publiekszaken. 

Telefoon: 0299 658585

Mail: publiekszaken@waterland.nl