Zelf een trouwlocatie kiezen

U kunt zelf kiezen waar u trouwt. Misschien wilt u trouwen op een plek waar u een bijzondere herinnering aan heeft. De gemeente moet toestemming geven voordat u op deze plek mag trouwen. De locatie moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Daarom is het verstandig op tijd contact op te nemen met de gemeente. Die kan u ook vertellen of u eventueel nog vergunningen nodig heeft.

Procedure 

Zo vraagt u toestemming aan voor een eenmalige trouwlocatie: 

  • U neemt contact op met de gemeente.
Voorwaarden 

U kunt schriftelijk een verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De locatie zal dan worden bezocht door een medewerker van de afdeling publiekszaken vervolgens wordt beoordeeld of de locatie aan de voorwaarden voldoet.

Het verzoek moet minimaal 2 maanden voor het huwelijk worden ingediend.

Voor het benoemen van een nieuwe trouwlocatie zijn de kosten € 112,15.

De aanvraag voor het benoemen van een nieuwe trouwlocatie moet minimaal 4 maanden voor de huwelijksvoltrekking worden aangevraagd bij de afdeling Publiekszaken, publiekszaken@waterland.nl

 

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

Als u meer wil weten stuur een mail naar: publiekszaken@waterland.nl