Wmo-loket

Alle informatie over de Wmo in de gemeente vindt u op één locatie, namelijk het Wmo-loket. Hier kunt u terecht voor alle informatie over de Wmo en voor het aanvragen van Wmo voorzieningen.
Op deze website vindt u een aantal belangrijke zaken die met de Wmo te maken hebben, waaronder een digitaal aanvraagformulier. Wilt u echter vragen stellen aan een medewerker van het Wmo-loket, bel dan op werkdagen naar telefoonnummer (0299) 658 585.

U kunt bij het Wmo-loket voorzieningen aanvragen die onder de Wmo vallen. In andere gevallen bespreekt de consulent met u de mogelijkheden om u gericht door te verwijzen naar de voor u geschikte voorzieningen of activiteiten.

U bent welkom voor:

  • Algemene informatie over diensten en producten op het gebied van wonen, zorg en welzijn
  • Probleemanalyse van de hulpvraag en een (richtinggevend) advies
  • Verwijzing naar externe partners
  • Bemiddeling naar externe partners
  • Aanvragen en toekennen van Wmo voorzieningen

Heeft u een probleem bij zelfstandig wonen of meedoen in de maatschappij?

Komt u er niet meer uit? neem dan contact op met het Wmo-loket (0299-658585) van de gemeente. Het Wmo-loket kan u helpen uw probleem op te lossen. Samen met een Wmo-consulent kijkt u naar uw situatie. U kijkt samen naar wat u zelf nog kunt, wat de mensen om u heen voor u kunnen doen of welke zorg- of welzijnsinstellingen u kunnen helpen. Wordt uw belemmering hierdoor nog niet opgelost, dan kan er een hulpmiddel of voorziening vanuit de Wmo worden ingezet.

U kunt zich met het contactformulier Wmo aanmelden voor een gesprek met een van onze consulenten. Zodra wij uw formulier hebben ontvangen dan neemt een consulent van het Wmo-loket contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Huisbezoek

Tijdens het huisbezoek brengt de Wmo-consulent samen met u uw probleem breed in kaart. Samen kijkt u daarbij naar wat u uiteindelijk wilt bereiken en zoekt u naar oplossingen. Wat u zelf of met anderen kunt oplossen, doet u zelf. Lukt dat niet, dan krijgt u ondersteuning.

Oplossing voor uw probleem

De oplossing voor uw probleem kan bestaan uit verschillende onderdelen. De Wmo-consulent bespreekt deze met u. Als het nodig is, dan helpt de Wmo-consulent u met het uitvoeren van de oplossing (bijvoorbeeld door contact te leggen met andere instanties). Als u een individuele Wmo-voorziening nodig heeft, dan zorgt de Wmo-consulent ervoor dat die voorziening er komt. Ook hier geldt: u doet zelf wat u zelf kunt en krijgt hulp wanneer dat nodig is.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u als oplossing voor uw probleem een voorziening van de gemeente krijgt. In dat geval betaalt u in de meeste gevallen een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is €19,- per maand. Deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) geïnd. Voor meer informatie over de eigen bijdrage en de looptijd ervan kunt u contact opnemen met het CAK. Telefoonnummer: (0800) 1925 (gratis informatienummer) of www.hetcak.nl.

Cliëntenondersteuning

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntenondersteuner die uw belangen behartigt. De ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. U kunt gratis gebruikmaken van de ondersteuning. In Waterland wordt de cliëntenondersteuning uitgevoerd door MEE. Op de website van MEE vindt u meer informatie.

Regelgeving

Via deze link vindt u de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2020.

Daarnaast is er een toelichting op deze verordening die eenvoudig(er) leesbaar is. Aan deze toelichting kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Toelichting verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2020.

Contact 

Wilt u langskomen bij het Wmo-loket? Dat kan ook.

Bezoekadres:
Pierebaan 3 te Monnickendam
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur,  woensdag van 08.00 tot 16.00 uur.