Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen moeten uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota. De welstandscommissie van onafhankelijke deskundigen kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Dit doen zij door een welstandsadvies te geven.

Een positief advies is nodig om de vergunning te krijgen.

Procedure 

Zo vraagt u een welstandsadvies aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
    • een bouwplan
Voorwaarden 

Voor de aanvraag geldt onder andere de volgende voorwaarde: Het uiterlijk van het gebouw past in de omgeving.

Bezwaar 

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.