Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen moeten uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota. De welstandscommissie van onafhankelijke deskundigen kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Dit doen zij door een welstandsadvies te geven.

Een positief advies is nodig om de vergunning te krijgen.

Procedure 

Om welstandsadvies aan te vragen, heeft u een bouwplan nodig

Voorwaarden 

Voor de aanvraag geldt onder andere de volgende voorwaarde: Het uiterlijk van het gebouw past in de omgeving.

Aanvraag 
Bezwaar 

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken.

Contact 

U neemt contact op met de gemeente.

Op de website van het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.