Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen moeten uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota. De welstandscommissie van onafhankelijke deskundigen kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Dit doen zij door een welstandsadvies te geven.
Een positief advies is nodig om de vergunning te krijgen.

Procedure 

Zo krijgt u een welstandsadvies over uw bouw- of verbouwplannen:

 • Controleer of uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen in het omgevingsplan. Voldoen uw plannen niet aan de welstandseisen? U heeft 2 mogelijkheden:
  • u past uw plannen aan
  • u laat in uw vergunningaanvraag duidelijk weten waarom uw bouwplannen afwijken van de welstandseisen
 • Neem eventueel contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.
 • Vraag de omgevingsvergunning aan.
 • De welstandscommissie beoordeelt uw plannen. U hoeft zelf geen welstandsadvies aan te vragen.
Voorwaarden 

Voor de aanvraag geldt onder andere de volgende voorwaarde: Het uiterlijk van het gebouw past in de omgeving.

Bezwaar 

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken.

Als uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt afgewezen door een negatief welstandsadvies, dan kunt u daar wel bezwaar tegen maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de afwijzing.

Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.