Waardevolle of monumentale boom, melding

Bezit u een boom die op de lijst met waardevolle bomen staat? Dan moet u van iedere wijziging aan deze boom een melding maken bij de gemeente. Redenen voor de melding kunnen zijn:

 • U verkoopt de boom aan een nieuwe eigenaar.
 • De boom is omgevallen of op een andere manier vernietigd zonder dat er een omgevingsvergunning voor het kappen was. 
 • De boom staat op het punt van omvallen of gaat bijna kapot en levert dus gevaar op.

De lijst met waardevolle bomen kunt u vinden bij "meer informatie".

Procedure 

Als er iets aan uw beschermde of monumentale boom is veranderd, geeft u door:

 • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
 • hoe groot de boom is
 • waar de boom staat (adres)
 • wat er met de boom aan de hand is of wat er in de omgeving van de boom gaat veranderen
Aanvraag 
AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

Voor meer informatie kunt  u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0299) 658 585.