Vuurwerk afsteken

Het is verboden vuurwerk af te steken op of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats, indien dit gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

U kunt bij de gemeente een verzoek van ontheffing op dit verbod indienen. Hierbij wordt gelet op veiligheid en overlast. Van belang is ook of het vuurwerk door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf wordt geleverd en afgestoken. Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling is van dit verbod uitgesloten en kent eigen bepalingen die zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht.

Bij het afsteken van professioneel vuurwerk bent u verplicht een ontbrandingsvergunning aan te vragen bij de provincie. Daarnaast geeft de gemeente een "Verklaring van geen bezwaar" af.

Procedure 

Zo vraagt u een toepassingsvergunning aan:

 • U neemt contact op met de Inspectie Leefomgeving en Transport.
 • U geeft door:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel gegevens van uw onderneming
  • gegevens waaruit blijkt dat u de aanvraag voor die onderneming doet
  • een geldig certificaat van vakbekwaamheid
  • informatie over het soort vuurwerk dat u wilt afsteken
  • een verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan 6 maanden)

Heeft u een toepassingsvergunning? Elke keer dat u minder dan 200 kilo vuurwerk wilt afsteken, meldt u dit bij de gemeente. U geeft dan door:

 • waarom u vuurwerk wilt afsteken
 • welke omvang het vuurwerk heeft
 • welk soort vuurwerk het is
 • waar u het wilt afsteken
 • wanneer en hoe laat u dat wilt doen
 • hoe groot de afstand is tussen het vuurwerk en het publiek
Voorwaarden 

De voorwaarden om een toepassingsvergunning aan te vragen zijn onder andere:

 • Het afsteken van vuurwerk is veilig en zorgt niet voor overlast.
 • Uw bedrijf zorgt voor het afsteken van het vuurwerk.
 • Uw bedrijf heeft een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Voor het afgeven van een "Verklaring van geen bezwaar" worden geen kosten in rekening gebracht.

De Inspectie Leefomgeving en Transport beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de Inspectie Leefomgeving en Transport eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen zes weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag van een toepassingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken via telefoonnummer (0299) 658 638.

Provincie Noord-Holland kunt u bereiken via telefoonnummer (023) 514 3143.

Adres 

Meld- en Informatie Centrum ILT (MIC)

Bezoekadres:
Nieuwe Uitleg 1
Den Haag

Postadres:
16191
2500 BD Den Haag
Tel: 088 - 489 00 00
lmip@ilent.nl
www.ilent.nl