Vluchtelingenpaspoort

Indien u in Nederland woont, niet de Nederlandse nationaliteit bezit, maar wel erkend bent als vluchteling komt u mogelijk in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort.

Voorwaarden
U komt mogelijk in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort indien ten minste aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U woont in Nederland.
 • Aan u is in het kader van een asielprocedure een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd verleend.
 • U bent door de vreemdelingendienst erkend als vluchteling en bent niet als zodanig tot de Nederlandse Antillen of Aruba toegelaten.

Aanvraag
U dient een vluchtelingenpaspoort aan te vragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Procedure 

 1. Een geldig verblijfsdocument.
 2. Het oude (verlopen) reisdocument, dit wordt ingenomen.
 3. Indien de aanvrager geen oud (verlopen) reisdocument heeft, dan moet de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken worden aangetoond.
 4. Een recente, goed gelijkende pasfoto van de aanvrager van 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed met het gezicht recht van voren, tegen een lichte achtergrond en in breedte ongeveer 2 cm van de afbeelding in beslag nemend (kleur of zwart/wit). De pasfoto mag geen reproductie zijn. Een digitale foto is toegestaan mits deze aan een aantal eisen voldoet.
 5. In geval van vermissing: proces-verbaal conform de gestelde richtlijnen.
 6. Indien de aanvrager minderjarig is, moet de ouder of voogd het aanvraagformulier mede ondertekenen en in persoon bij de aanvraag aanwezig zijn.
 7. Indien de aanvrager onder curatele staat, moet de curator toestemming geven.

Voorwaarden voor afgifte reisdocumenten voor vluchtelingen:
De burgemeester kan na verificatie van het 'normale' aanvraagformulier bij de IND het reisdocument zelfstandig afgeven, indien de aanvrager de volgende zaken overlegt:

 1. Een geldige toelating als vluchteling afgegeven in Nederland.
 2. Een geldige mandaatverklaring afgegeven door de UNHCR vergezeld van een in Nederland afgegeven geldige vergunning tot vestiging of tot verblijf voor onbepaalde duur.

Kosten voor de aanvraag van een vluchtelingenpaspoort: € 57,34.