Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die van belang zijn. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

Ook bedrijven kunnen een VOG aanvragen.

Procedure 

U betaalt de verklaring omtrent het gedrag (VOG) bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een ingevuld aanvraagformulier

Kunt u de VOG niet zelf aanvragen? Dan kunt u iemand machtigen. Deze persoon heeft uw machtiging nodig met:

  • uw gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • de gegevens van de gemachtigde (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • uw handtekening
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • een kopie van zijn/haar eigen geldige identiteitsbewijs
Voorwaarden 

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bekijkt Justis of er risico's zijn als u de verklaring omtrent het gedrag zou krijgen. Meer informatie hierover leest u op de website van Justis.

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost € 41,35. Als u een VOG online aanvraagt, kost dat € 33,85. De VOG voor bedrijven kost € 207,00 (tarieven 2017).

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Vraag de VOG wel rechtstreeks aan bij Justis.

Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn.

Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF. 

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal al binnen anderhalve week.

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.

Contact 

U vraagt de verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan bij de gemeente. Justis beslist of u de VOG krijgt. 

Wilt u uw aanvraag online indienen via Justis? Dat kan niet altijd. Het kan alleen als de organisatie die de VOG van u vraagt, de aanvraag online voor u heeft klaargezet. Houd uw...