Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. In een aantal gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld:

  • bij een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken; of
  • bij dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning.

Voor bouw- of verbouwingplannen aan monumenten of panden in een beschermde stads- of dorpsgezicht heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Twijfelt u of u uw bouwproject zonder vergunning kunt starten? Op de website van het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u de check doen. U kunt het ook aan de afdeling bouw van de gemeente vragen.Als u denkt wel een omgevingsvergunning nodig te hebben, kijk dan bij het product 'Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (voorheen bouwvergunning)' voor meer informatie.

Voorwaarden 

Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

  • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.
Aanvraag 
AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

U kunt bij het Omgevingsloket Online (OLO) controleren of u een omgevingsvergunning bouwen nodig heeft. Daar kunt u ook de vergunning aanvragen als dat toch nodig is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VROM via telefoonnummer (0299) 658 585