Vergoeding sport & cultuur voor schoolgaande kinderen

Jeugdsport- en cultuurfonds


Heeft u een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum? En wilt u uw kinderen laten sporten of deel laten nemen aan culturele activiteiten? Dan kunt u misschien een beroep doen op het Jeugdsport- en cultuurfonds van de gemeente Waterland. Als u jonger bent dan 21 jaar kunt u ook individueel een beroep doen op het fonds.Voor wie

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds maken cultuur of sporten mogelijk voor jeugdigen van 4 tot 21 jaar. Het gaat dan om jeugdigen uit gezinnen met lage inkomensSoorten vergoedingen

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds van de gemeente Waterland kennen twee soorten vergoedingen:

• voor het lidmaatschap/contributie; en

• voor de benodigde attributen.

Het bedrag dat wij vergoeden is voor sport maximaal € 225 per kind per 12 maanden. Voor cultuur is het maximale bedrag € 450 per kind per 12 maanden. U kunt per kind een sportaanvraag of een cultuuraanvraag doen. Dus niet allebei. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de aanbieder, zoals bijvoorbeeld de sportvereniging, cultuurinstelling of de leverancier van attributen.Voorwaarden

• Het kind moet tussen de 4 en 21 jaar zijn (dus tot en met 20 jaar);

• het kind moet in de gemeente Waterland wonen;

• het inkomen van de ouders mag niet hoger zijn dan maximaal 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm in 2018. Dat betekent voor een alleenstaande ouder dat het maximale maandelijks inkomen ca € 1.200,-- is. Voor kinderen uit een twee-oudergezin is het maximum inkomen ca € 1.700,-.

Het volgen van zwemles valt ook onder deze regeling.Aanvragen

Alleen een intermediair (tussenpersoon) kan een aanvraag indienen. U kunt als ouder zelf geen aanvraag doen. Intermediairs zijn leerkrachten, maatschappelijk werkers of vrijwilligers van vluchtelingenwerk. Ook de Consulenten participatie en re-integratie zijn Intermediairs. Op de website www.jeugdsportfonds.nl vindt u een lijst met intermediairs van de gemeente Waterland.

Een formulier om een bijdrage aan te vragen vindt u onderaan deze pagina.Wilt u meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer (0299) 658 585