Vergoeding sport & cultuur voor schoolgaande kinderen

Heeft u een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? En wilt u als volwassenen of voor uw kinderen een vergoeding voor deelname aan sportieve en culturele activiteiten? Dan kunt u misschien een beroep doen op het Jeugdfonds sport & cultuur van de gemeente Waterland. U leest op deze pagina meer over de voorwaarden en hoe u deze vergoedingen kunt aanvragen.

Soorten vergoedingen

Het Jeugdfonds sport & cultuur van de gemeente Waterland kennen twee soorten vergoedingen:

  • voor het lidmaatschap/contributie; en
  • voor de benodigde attributen.

Het bedrag dat wij vergoeden is voor sport maximaal € 225 per kind per 12 maanden. Voor cultuur is het maximale bedrag € 450 per kind per 12 maanden. U kunt per kind een sportaanvraag of een cultuuraanvraag doen. Dus niet allebei. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de aanbieder, zoals bijvoorbeeld de sportvereniging, cultuurinstelling of de leverancier van attributen.

Sport en cultuur (maatschappelijke participatie) voor volwassenen

Ook voor volwassenen heeft de gemeente een vergoeding voor deelname aan sportieve en culturele activiteiten.

Procedure 

Aanvragen vergoeding Jeugdfonds sport & cultuur voor kinderen van 4 tot 21 jaar

Alleen een intermediair (tussenpersoon) kan een aanvraag indienen. U kunt als ouder zelf geen aanvraag doen. Intermediairs zijn leerkrachten, maatschappelijk werkers of vrijwilligers van vluchtelingenwerk. Ook de Consulenten van de gemeente (participatie en re-integratie) zijn Intermediairs. Een formulier om een bijdrage aan te vragen jeugdfondssportencultuur.nl.

Aanvragen vergoeding sport en cultuur (maatschappelijke participatie) voor volwassenen

De aanvraag kunt u indienen bij de gemeente via het formulier onderaan deze pagina.

Voorwaarden 

Voorwaarden vergoeding Jeugdfonds sport & cultuur voor kinderen van 4 tot 21 jaar

  • Het kind moet tussen de 4 en 21 jaar zijn (dus tot en met 20 jaar);
  • het kind moet in de gemeente Waterland wonen;
  • het inkomen van de ouders mag niet hoger zijn dan maximaal 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm in 2018. Dat betekent voor een alleenstaande ouder dat het maximale maandelijks inkomen ca € 1.200,-- is. Voor kinderen uit een twee-oudergezin is het maximum inkomen ca € 1.700,--.

Het volgen van zwemles valt ook onder deze regeling.

Voorwaarden vergoeding sport en cultuur (maatschappelijke participatie) voor volwassenen

Heeft u een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum en uw vermogen is niet hoger dan de vermogensgrenzen van de Participatiewet? Dan heeft u wellicht recht op de vergoeding van € 125,- per persoon per jaar.

Contact 

Kijk voor meer informatie op jeugdfondssportencultuur.nl of bij de gemeente via telefoonnummer (0299) 658 585