Trouwplannen, melding

Als u met elkaar wilt trouwen, mag u zelf de trouwlocatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden.

Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdag. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen. 

Krijgt u toestemming, dan kunt u met elkaar trouwen. Lees meer informatie op de pagina 'Trouwen'.

Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel in Nederland trouwen? Lees dan de informatie op de pagina 'Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont'.

Voorwaarden 

De gemeente controleert of u:

  • 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moeten uw ouders of de rechtbank toestemming geven. Als u een kind heeft of zwanger bent, mag u vanaf 16 jaar trouwen.
  • ongetrouwd bent en ook niet geregistreerd staat als iemands partner.
  • geen directe familie bent van uw partner (geen ouder of kind, geen grootouder of kleinkind, geen broer of zus en geen halfbroer of halfzus).
  • onder curatele staat. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Een huwelijksvoltrekking of een partnerschapsregistratie kan plaatsvinden op:

- maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 20.00 uur: kosten € 358,10;

- maandag tot en met vrijdag vanaf 20.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot en met 20.00 uur: kosten € 511,55;

- andere tijden dan hiervoor genoemd en op een algemeen erkende feestdag: kosten € 665,00.

Toeslag voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een locatie anders dan het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam of Het Broekerhuis in Broek in Waterland op:

- maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 20.00 uur: kosten € 25,55;

- maandag tot en met vrijdag vanaf 20.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot en met 20.00 uur: kosten € 35,80;

- ander tijden dan hiervoor genoemd en op een algemeen erkende feestdag: kosten € 51,15;

- een schip van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 20.00 uur: kosten € 51,15;

- een schip van maandag tot en met vrijdag vanaf 20.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot en met 20.00 uur: kosten € 61,40;

- een schip op andere tijden dan hiervoor genoemd en op een algemeen erkende feestdag: kosten € 102,31.

Al deze kosten zijn ook verschuldigd in het geval er een ceremonie wordt verlangd bij het omzetten van een partnerschapsregistratie in een huwelijk.

Een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering kost € 22,70, in een luxe uitvoering € 30,08.

Een getuige voor een huwelijk of registratie van een partnerschap per half uur- per getuige € 45,58.

Het benoemen van een nieuwe trouwlocatie € 102,31.

Het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die reeds eerder in een andere gemeente in Nederland is benoemd (ook voor 1 dag) € 51,15.

Het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die niet reeds eerder in een andere gemeente in Nederland is benoemd € 245,35.

Voor het benoemen van een nieuwe trouwlocatie en/of het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand moet u minimaal 4 maanden voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie contact opnemen met de afdeling Publiekszaaken, publiekszaken@waterland.nl.  

 

Contact 

U doet een schriftelijke melding bij de gemeente waarin u wilt trouwen.