Toeristenbelasting betalen (ondernemers)

Als u een plek heeft waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, dan moet u toeristenbelasting betalen. U mag de toeristenbelasting aan de gast doorberekenen. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachtingen registreren. U vermeldt de toeristenbelasting apart op de factuur aan uw gast.

Nachttoeristenbelasting (overnachtingen)

Als u tegen betaling overnachtingen aanbiedt aan mensen die niet in Waterland wonen, moet u (nacht)toeristenbelasting betalen. Dit mag worden doorberekend aan de logees.

Deze belasting wordt geheven bij overnachtingen in hotels, pensions, appartementen, recreatiewoningen, vakantieonderkomens, Bed & Breakfast en mobiele kampeeronderkomens.

Watertoeristenbelasting

Als u tegen betaling overnachtingen aanbiedt aan personen op een (water)ligplaats of een vaartuig en deze personen wonen niet in Waterland, dan moet u watertoeristenbelasting betalen. Dit mag worden doorberekend aan de recreanten.

Voorwaarden 

De voorwaarden voor het betalen van toeristenbelasting zijn onder andere:

  • Uw gasten betalen voor de overnachting.
  • De gast staat niet in de basisregistratie personen (BRP) van deze gemeente ingeschreven.
  • Het aangifteformulier is ondertekend en duidelijk ingevuld.
  • Het ingevulde aangifteformulier kunt u samen met het nachtverblijfregister ingevuld terug sturen per post: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam of per e-mail: gemeente@waterland.nl 
Nachttoeristenbelasting p.p. per overnachting  € 2,75
Watertoeristenbelasting passanten p.p.per nacht  € 2,05
Watertoeristenbelasting per vaste ligplaats  € 45,63
Bezwaar 

U kunt binnen 6 weken na de aanslag bezwaar indienen bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.