Tegemoetkoming kinderopvang/peuteropvang gemeente Waterland

U kunt in bepaalde gevallen een subsidie (tegemoetkoming) kinderopvang en peuteropvang van de gemeente Waterland aanvragen. Dat kan alleen als het niet mogelijk is een tegemoetkoming te krijgen via de Belastingdienst. Checkt u daarom eerst via de website van de Belastingdienst of u recht heeft op een tegemoetkoming. Of u daarvoor in aanmerking komt, blijkt bij het invullen. Als u niet in aanmerking komt dan wordt dit nadrukkelijk aangegeven. Print die pagina/opmerking uit en voeg deze bij het hieronder te downloaden aanvraagformulier van de gemeente. LET OP: bij de Belastingdienst valt Peuteropvang onder Kinder(dag)opvang.

Met het aanvraagformulier van de gemeente kunt u een aanvraag indienen voor een vergoeding voor kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie, voor- en vroegschoolse educatie en dagdelen peuteropvang.

Procedure 

Zo vraagt u een aanvullende bijdrage voor kinderopvang aan:

  • U checkt op de website van de belastingdienst of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming via de belastingdienst; zo niet: print de webpagina van de belastingdienst uit waarop staat aangegeven dat u hiervoor niet in aanmerking komt.
  • Voeg de print toe aan het aanvraagformulier van de gemeente
  • Vul het aanvraagformulier volledig en naar waarheid in. Vergeet niet het formulier te ondertekenen! Zend het aanvraagformulier met de bijlagen vervolgens naar sociaaldomein@waterland.nl. U kunt de aanvraag ook aan de balie van het gemeentehuis afgeven. Geeft u duidelijk (in het mailbericht of op de envelop) aan dat het om het onderwerp Kinderopvang/Peuteropvang gaat.

 

Voorwaarden 

De voorwaarden voor het aanvragen van een aanvullende bijdrage voor kinderopvang zijn:

 

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.