Stempas voor verkiezingen voor Europees Parlement

Op 23 mei 2019 kunt u stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. U mag alleen stemmen met een stempas.

Waar u mag stemmen hangt af van de gemeente waar u stond ingeschreven op 9 april 2019. De stempas krijgt u op dit adres thuisgestuurd. Stemmen kan in 1 van de stembureaus binnen de gemeente.

Bij het stemmen moet u zich kunnen identificeren. Daarvoor zijn verschillende documenten toegestaan voor de Europees Parlementsverkiezingen. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u zelf niet stemmen? Dan is het mogelijk om een andere kiesgerechtigde namens u te laten stemmen. Deze gemachtigde mag alleen voor u stemmen gelijktijdig met het uitbrengen van zijn/haar eigen stem. Let op: de gemachtigde moet bij het stemmen uw geldige legitimatiebewijs (of een kopie ervan) kunnen tonen.

Er zijn twee manieren om een volmacht te regelen:

 1. Een volmacht die u zelf kunt regelen. Men noemt dit onderhandse volmacht
 2. Een schriftelijke volmacht aanvragen uiterlijk op 20 mei 2019

1. Onderhandse volmacht

U kunt een onderhandse volmacht verstrekken aan een andere kiesgerechtigde in de gemeente Waterland. U kunt deze volmacht zelf regelen via de achterzijde van uw stempas. Daar vindt u het volmacht bewijs. Vul allereerst zelf in wie u machtigt en zet uw handtekening. Laat de persoon die u machtigt ook zijn handtekening zetten op het volmachtbewijs. Geef de gemachtigde uw niet langer dan 5 jaar verlopen identiteitsbewijs (of een kopie ervan) mee. Uw gemachtigde moet dit bij het stembureau overleggen.

2. Schriftelijk aangevraagde volmacht

Met een schriftelijk aangevraagde volmacht kunt u aan een andere kiesgerechtigde die in Nederland zijn/haar stem uit moet brengen uw volmacht geven. Voor het stemmen per schriftelijke volmacht kunt u het aanvraagformulier om bij volmacht te stemmen downloaden of telefonisch aanvragen bij de afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen (0299) 658 585.

Meld op het formulier de naam, geboortedatum en adres van de persoon die u machtigt. Laat de gemachtigde zelf op het formulier verklaren dat hij bereid is als gemachtigde op te treden. Onderteken beiden het formulier. Dit formulier moet uiterlijk 20 mei 2019 bij de afdeling Publiekszaken binnen zijn. Wanneer het verzoek wordt ingewilligd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

Let op:

Hebt u een volmacht aan iemand anders gegeven? Dan kunt u de volmacht niet meer intrekken. U mag nu niet zelf meer gaan stemmen. (Het is strafbaar om te komen stemmen als u iemand anders al hebt gemachtigd.)

 

Procedure 

U ontvangt de stempassen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement uiterlijk 9 mei 2019.

U stemt als volgt:

 • Ga naar een stembureau in uw gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw stempas
  • uw identiteitsbewijs (deze mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn)

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt?

Zo vraagt u een nieuwe stempas voor de verkiezingen voor het Europees Parlement aan:

 • Schriftelijk bij de gemeente. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk op 17 mei 2019 hebben ontvangen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
 • Mondeling bij de gemeente. Dit kan tot 22 mei 2019 om 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.
Voorwaarden 

U krijgt een stempas voor de verkiezingen voor het Europees Parlement als:

 • u Nederlander bent, of
 • u de nationaliteit heeft van een ander land binnen de Europese Unie en zich heeft laten registreren bij uw gemeente.
 • u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
 • u 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
 • u niet uitgesloten bent van het kiesrecht