Stempas voor verkiezingen aanvragen

Als er verkiezingen zijn, dan heeft u een stempas nodig om te stemmen. U krijgt de stempas thuisgestuurd. De stempas wordt uiterlijk 2 weken voor de verkiezingen naar het adres gestuurd waar u op 9 oktober 2023 (dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven.

Heeft u geen stempas ontvangen op het adres waar u op 9 oktober stond ingeschreven, dan kunt u bij ons een vervangende stempas aanvragen. Dit kan schriftelijk (per mail naar verkiezingen@waterland.nl) tot vrijdag 17 november 17.00 uur (dit geldt ook voor volmachten en kiezerspassen). Dan sturen wij de vervangende pas naar u op. Mondeling (aan de balie) kan dit tot dinsdag 21 november 12.00 uur (dit geldt niet voor volmachten).

Let op: stond u op 9 oktober niet meer in Waterland ingeschreven, dan dient u contact op te nemen met uw nieuwe woongemeente.

Procedure 

Zo vraagt u een nieuwe stempas aan:

  • Vraag de stempas schriftelijk aan bij de gemeente. Dit is de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
Voorwaarden 

U krijgt een stempas voor verkiezingen als u:

  • Nederlander bent
  • staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht