Stempas voor verkiezingen aanvragen

Als er verkiezingen zijn, dan heeft u een stempas nodig om te stemmen. U krijgt de stempas thuisgestuurd. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u staat ingeschreven.

Procedure 

Zo vraagt u een nieuwe stempas aan:

  • Vraag de stempas schriftelijk aan bij de gemeente. Dit is de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
Voorwaarden 

U krijgt een stempas voor verkiezingen als u:

  • Nederlander bent
  • staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht