Stempas voor verkiezingen aanvragen

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt hiervoor stemmen op 14, 15 en 16 maart 2022. U heeft een stempas nodig om te stemmen. U krijgt de stempas thuisgestuurd. De stempas is naar het adres gestuurd waar u op 31 januari 2022 stond ingeschreven.

Als het goed is, heeft u de stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen uiterlijk 2 maart 2022 ontvangen.

Procedure 

U kunt geen nieuwe stempas meer aanvragen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit kon tot uiterlijk 11 maart 2022.

Voorwaarden 

U krijgt een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen als u:

  • staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Kijk op Kiesraad.nl of u een stempas krijgt voor de gemeenteraadsverkiezingen.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.