Stempas voor verkiezingen aanvragen

Als er verkiezingen zijn, dan heeft u een stempas nodig om te stemmen. U krijgt de stempas thuisgestuurd. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u staat ingeschreven.

Procedure 

Zo vraagt u een nieuwe stempas aan:

 • Vraag de stempas schriftelijk aan bij de gemeente. Dit is de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
Voorwaarden 

U krijgt een stempas voor verkiezingen als u:

 • Nederlander bent
 • staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht
AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.