Stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum

Op 21 maart 2018 kunt u stemmen voor de gemeenteraadverkiezingen en het raadgevend referendum. U mag alleen stemmen met een stempas. U stemt voor de gemeenteraad van de gemeente waarin u ingeschreven staat op 5 februari 2018. De stempassen krijgt u op dat adres thuisgestuurd. Stemmen kan in 1 van de stembureaus binnen de gemeente. Bij het stemmen moet u zich kunnen identificeren. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen.

Procedure 

U ontvangt de stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum uiterlijk 7 maart 2018.

 

U stemt als volgt: 

 • Ga naar een stembureau in uw gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw stempas
  • uw identiteitsbewijs (deze mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn)

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt?

Zo vraagt u een nieuwe stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum aan:

 • Schriftelijk bij de gemeente. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk 5 dagen voor de stemming hebben ontvangen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
 • Mondeling bij de gemeente. Dit kan tot 1 dag voor de verkiezingen tot 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.
Voorwaarden 

U krijgt een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum als:

 • u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
 • u 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
 • u niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Woont u in Nederland, maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan mag u misschien stemmen voor de gemeenteraad. Stemmen voor het referendum kan alleen als u de Nederlandse nationaliteit heeft.