Stempas

Bij de verkiezingen mag u alleen stemmen met een stempas. Deze krijgt u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen thuisgestuurd. Stemmen kan in 1 van de stembureaus binnen de gemeente. Bij het stemmen moet u zich kunnen identificeren. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

Met uw stempas kunt u alleen stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Wilt u stemmen in een andere gemeente? Laat uw stempas eerst omzetten in een kiezerspas.

Kunt u niet zelf gaan stemmen? Dan kunt u iemand anders hiervoor machtigen.

Procedure 

Om te kunnen stemmen, neemt u mee naar het stembureau:

  • uw stempas
  • uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? U kunt een nieuwe stempas persoonlijk ophalen of schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Schriftelijk aanvragen kan tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen. Persoonlijk aanvragen kan tot 1 dag voor de verkiezingen tot 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Heeft u geen identiteitsbewijs meer? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente. Dan kan iemand anders voor u stemmen.

U wilt iemand anders voor u laten stemmen. Regel dan tijdig een volmacht!

U kunt een andere kiesgerechtigde namens u laten stemmen. Deze gemachtigde mag alleen voor u stemmen als hij/zij dat gelijktijdig doet met het uitbrengen van zijn/haar eigen stem.

Er zijn twee vormen van volmacht:

  • De volmacht die u zelf kunt regelen. Men noemt dit onderhandse volmacht.
  • De schriftelijke aangevraagde volmacht kunt u tot uiterlijk 20 mei 2019 aanvragen.

Onderhandse volmacht

U kunt een onderhandse volmacht verstrekken aan een andere kiesgerechtigde in de gemeente Waterland. U kunt deze volmacht zelf regelen door de achterzijde van uw stempas in te vullen en te ondertekenen. Laat de persoon die u machtigt ook zijn handtekening zetten op het volmachtbewijs en geef de gemachtigde uw niet langer als 5 jaar verlopen identiteitsbewijs (of een kopie ervan) mee. Uw gemachtigde moet dit bij het stembureau laten zien.

Schriftelijk aangevraagde volmacht

Met een schriftelijk aangevraagde volmacht kunt u voor de verkiezingen van het Europees parlement iemand aanwijzen om voor u te gaan stemmen. Dit formulier staat ook op de website van de gemeente Waterland, www.waterland.nl . U kunt het formulier zelf uitprinten. Dit formulier moet uiterlijk 20 mei 2019 bij de afdeling Publiekszaken binnen zijn. Wanneer het verzoek wordt ingewilligd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs en u ontvangt een bewijs, dat u iemand heeft gemachtigd.

Voor het stemmen per schriftelijke volmacht kunt u de formulieren ook aanvragen bij de afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen (0299) 658 585.

Voorwaarden 

U krijgt een stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen als:

  • u Nederlander bent
  • u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
  • u 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • u niet uitgesloten bent van het kiesrecht
Contact 

U krijgt uw stempas automatisch thuisgestuurd. Heeft u geen stempas ontvangen? Vraag dan persoonlijk een nieuwe aan bij de gemeente. Neem daarvoor een geldig legitimatiebewijs mee. U kunt een nieuwe stempas tot 3 dagen voor de verkiezingen aanvragen.