Standplaats Koek en Zopie

U wilt in Waterland koek en zopie verkopen op het ijs? Dat kan. Of u een vergunning nodig heeft hangt af van de locatie waar u koek en zopie wilt verkopen. De gemeente heeft voor koek en zopie regels en veeggebieden vastgesteld, de ‘Beleidsregels koek en zopie gemeente Waterland 2017’. De beleidsregels met de bijbehorende kaarten met veeggebieden staan gepubliceerd op overheid.nl.

Procedure 

Standplaats binnen de veeggebieden

In Waterland zijn verschillende ijsverenigingen actief die bij natuurijs een gebied sneeuwvrij maken en onderhouden, dit gebied noemen we een veeggebied. Voor het verkopen van koek en zopie binnen het veeggebied is een standplaatsvergunning nodig.

Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Er is maar een beperkt aantal standplaatsen per kern beschikbaar. Deze plaatsen worden verloot onder de gegadigden. Wilt u mee loten? Dien uw aanvraag voor een koek en zopie standplaats dan vóór 10 december 2018 in!

Standplaats binnen veeggebied tijdens een schaatstocht

Wilt u koek en zopie verkopen tijdens een schaatstocht? Dan heeft u toestemming nodig van de ijsvereniging van de kern waar wilt staan. De ijsverenigingen mogen voor het innemen van een standplaats een financiële vergoeding vragen van maximaal € 50,- per standplaats per schaatstocht.

Standplaats buiten het veeggebied

Wilt u koek en zopie verkopen buiten de verschillende veeggebieden, dan heeft u hiervoor geen standplaatsvergunning of toestemming van de ijsvereniging voor nodig.

Zo loot u mee

Om uw aanvraag voor een koek en zopie standplaats mee te laten loten verstuurt u aan de gemeente:

  1. een compleet ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘standplaatsvergunning koek en zopie’;
  2. een schets met de locatie waar u koek en zopie wilt verkopen.
  3. voor ondernemers: een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel

Verstuur uw aanvraag naar gemeente@waterland.nl of naar Gemeente Waterland, Afdeling Algemene en Juridische Zaken, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam.

Hoeveel standplaatsen zijn er?

Voor de winterperiode 2018-2019 zijn de volgende standplaatsvergunningen voor verkoop van koek en zopie binnen de veeggebieden beschikbaar:

  • Broek in Waterland: 5
  • Marken: 2
  • Monnickendam: 2
  • Ilpendam: 2
  • Watergang: 1
  • Zuiderwoude: 5
Voorwaarden 

U kunt uw aanvraag voor een koek en zopie standplaats online indienen, boeg daarbij een schets toe met de locatie.

Als u een aanvraag heeft ingediend en uw aanvraag is compleet wordt u over de datum van de loting geïnformeerd.

Contact 

Heeft u vragen? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met onze collega’s van de afdeling Algemene en Juridische Zaken via (0299) 658 585 of gemeente@waterland.nl.