Sociaal-cultureel werk, subsidie

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezighouden met sociaal-cultureel werk. Zet uw organisatie zich in voor bijvoorbeeld buurtwerk, opbouwwerk, kinderopvang en vrouwen- en migrantenemancipatie? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen.

Voorwaarden 

Uw vereniging of instelling moet de subsidie zelf aanvragen.

Bijzonderheden 

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd. Subsidie vraagt u altijd aan voor het volgende jaar.

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing over uw aanvraag.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.