Rioolklacht melden

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins). De eigenaar van een woning of pand is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel.

Problemen

Het is mogelijk dat de riolering verstopt raakt. Dit kan zowel in het hoofdriool als in de rioolaansluiting zitten en verschillende oorzaken hebben. Hieronder wordt kort aangegeven hoe er gehandeld moet worden en wie verantwoordelijk is voor de kosten.

De grensafbakening

De onderhoudsgrens voor de riolering ligt op of nabij de erfgrens. Dit betekent dat de gemeente het gedeelte van de rioolaansluiting dat zich in openbare grond bevindt of waarvoor een overeenkomst gesloten is beheert en onderhoudt.

Voor het overige gedeelte van de rioolaansluiting bent u als eigenaar zelf verantwoordelijk.

Om de grensovergang ook in de riolering zichtbaar te maken is er in de meeste gevallen een ontstoppingsstuk geplaatst op of nabij de erfgrens.

Problemen in de rioolaansluiting

Meestal zit hier het probleem. In het algemeen is er op of nabij de erfgrens een ontstoppingsstuk geplaatst, de locatie is in de meeste gevallen op te vragen bij de gemeente. U zoekt dit ontstoppingsstuk op en controleert of bij het openen van het ontstoppingsstuk de leiding vol staat met water. Is dit het geval dan is het gemeentelijke deel van de rioolaansluiting verstopt. In dit geval kunt u dit digitaal doorgeven d.m.v. een "Melding openbare ruimte" (deze melding vindt u rechtsboven op deze pagina) of door contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer (0299) 658 585. De gemeente onderneemt dan zo snel mogelijk actie.

Staat het ontstoppingsstuk droog of bijna droog, dan zit de verstopping ergens tussen de woning en het ontstoppingsstuk. In dit geval moet u zelf voor ontstopping/reparatie of vervanging zorgen.

Problemen in de hoofdriolering

Als het probleem zich in het hoofdriool bevindt, hebben in de meeste gevallen ook uw buren overlast. Het verhelpen van de verstopping is in dit geval de taak van de gemeente. Meldt de verstopping in dat geval ook bij de afdeling Openbare Werken.

Problemen door onjuist gebruik

Als blijkt dat de verstopping veroorzaakt is door onjuist gebruik van de riolering, bijvoorbeeld door het in het riool brengen van stoffen of materialen die daarin niet thuis horen, dan zullen de kosten voor de veroorzaker zijn.

Problemen voorkomen

De gootsteen spoelt niet door, het toilet stroomt over, met als gevolg viezigheid, stank en andere ellende. Veel problemen zijn echter te voorkomen. Spoelt u bijvoorbeeld vloeibaar vet door de gootsteen of het toilet, dan wordt dat halverwege de reis door het riool een probleem. Stichting Rioned heeft daarom een overzicht gepubliceerd van welke stoffen en producten niet thuishoren in de riolering, inclusief de mogelijke gevolgen als deze stoffen toch in het riool terecht komen.

Klachten

Klachten over stank, rioolverstopping, verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u digitaal doorgeven d.m.v. een "Melding openbare ruimte" of telefonisch via telefoonnummer (0299) 658 585. Dit nummer is voor calamiteiten 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar.

Problemen tijdens regen

Als tijdens een regenbui het toilet (dreigt) over te stromen dan kan het helpen om vlak boven de grond een gat te maken in de regenpijp zodat het regenwater naar buiten kan wegstromen en niet meer via het toilet.

Procedure 

Voordat u een klacht bij de gemeente meldt, heeft u eerst vastgesteld (of laten vaststellen) dat de oorzaak van de klacht buiten uw erf ligt.

Zo meldt u bij de gemeente een klacht over het riool:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • wat voor soort klacht het is (verstopping, stank of verzakking)
  • hoe lang u de klacht al heeft
  • of uw buren dezelfde klacht hebben
  • eventuele foto’s en bouwtekeningen
  • een eventueel onderzoek of verklaring van een bedrijf dat uw klacht heeft onderzocht 
Contact 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0299) 658 585.