Rioolheffing

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. Gebruikers van woningen en bedrijfspanden moeten deze belasting betalen.

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor de inzameling en het transport van (afval)water.

Het tarief voor een perceel dat wordt gebruikt door een particulier huishouden bedraagt voor het belastingjaar 2019:

één persoon € 140,05
 twee personen € 153,95
 meer dan twee personen € 168,70
 bedrijven

0,0663% van de WOZ-waarde, min. € 168,70 - max.

€ 337,40

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.