Reclame plaatsen

Stel u wilt een reclamebord aan uw huis ophangen. Of u wilt een uithangbord maken aan uw bedrijfspand. U moet daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld lichtreclame.

U moet een vergunning aanvragen, omdat anders iedereen zomaar een reclamebord op kan hangen. Nu wordt het stadsgezicht beschermd. Ook voorkomt de vergunning dat mensen last hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of dat de verkeersveiligheid in het gevaar komt.

 Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond wordt precariobelasting in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van de afmetingen van het reclamebord en de periode waarin het bord staat. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën via telefoonnummer (0299) 658 563. 

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

 Voor meer informatie kunt u contact  opnemen met de afdeling VROM via telefoonnummer (0299) - 658 585. 

 

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.