Reclame aanbrengen aan pand

Stel u wilt een reclamebord aan uw huis ophangen. Of u wilt een uithangbord maken aan uw bedrijfspand. U moet daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld lichtreclame.

U moet een vergunning aanvragen, omdat anders iedereen zomaar een reclamebord op kan hangen. Nu wordt het stadsgezicht beschermd. Ook voorkomt de vergunning dat mensen last hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of dat de verkeersveiligheid in het gevaar komt.

Voorwaarden 

U moet een omgevingsvergunning aanvragen voor het aanbrengen van reclame als:

  • u handelsreclame wilt plaatsen
  • de reclame na plaatsing te zien is vanaf openbaar gebied, zoals een weg of de stoep
Aanvraag 

 Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond wordt precariobelasting in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van de afmetingen van het reclamebord en de periode waarin het bord staat. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën via telefoonnummer (0299) 658 563. 

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

 Voor meer informatie kunt u contact  opnemen met de afdeling VROM via telefoonnummer (0299) - 658 585.