Politieke groepering inschrijven

Nieuwe politieke groeperingen moeten zich inschrijven bij de Kiesraad. Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u meedoen aan de verkiezingen.

Procedure 

Om een politieke groepering te laten registreren, heeft u nodig:

  • een afschrift van de notariële akte met de regels van de vereniging
  • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom
  • de geldige verklaring van de politieke groepering die de gemachtigde en de plaatsvervangende gemachtigde aanwijst bij het centraal stembureau
Voorwaarden 

Vraag bij de Kiesraad naar de voorwaarden.

Contact 

Schrijf de nieuwe politieke groepering in bij de Kiesraad. Wilt u met een lokale politieke groepering meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen? U moet dit registreren bij het centraal stembureau van de gemeente.