Plastic, metaal en drankenkartons inleveren

Plastic, metaal en drankenkartons (PMD) worden grotendeels huis aan huis ingezameld. Dit is voor de historische kernen één keer in de twee weken en voor de overige kernen één keer in de vier weken. De ophaaldata vindt u op de onderstaande afvalkalenders en de website mijnafvalwijzer.nl.

Inzamelstations

Ook kunt u het PMD-afval bij diverse onder- en bovengrondse wijkvoorzieningen achter laten. Er zijn in Monnickendam diverse inzamelstations voor het verzamelen van afval:

  • de milieustraat aan het Galgeriet
  • bij Deen op de Graaf Willemlaan
  • op 't Spil

In alle overige kernen is één bovengrondse verzamelcontainer geplaatst bij de bestaande containers voor papier, glas en/of textiel, met uitzondering van Overleek en Purmer. De kernen Overleek en Purmer zijn te klein voor verzamelcontainers voor afvalstromen; op dit moment staan daar ook geen containers voor papier en/of glas.

Inzamelzakken

Voor het verzamelen van plastic, metaal en drankenkartons (PMD) kunnen inwoners van Waterland gebruik blijven maken van de gratis doorzichtige inzamelzakken die verkrijgbaar zijn bij Deen in Monnickendam en Marken, NIMO boekhandel Monnickendam of via de gemeente.

Dit hoort er niet bij:

  • overig afval
  • verpakkingen die niet leeg zijn

 Twijfelt u of iets in de PMD container moet? Kijkt u dan op afvalscheidingswijzer.nl.