Plastic, metaal en drankenkartons inleveren

Plastic, metaal en drankenkartons (PMD) worden grotendeels huis aan huis ingezameld. Dit is voor de historische kernen één keer in de twee weken en voor de overige kernen één keer in de vier weken. De ophaaldata vindt op mijnafvalwijzer.nl.

Inzamelstations

Ook kunt u het PMD-afval bij diverse onder- en bovengrondse wijkvoorzieningen achter laten. Er zijn in Waterland diverse inzamelstations voor het verzamelen van afval:

  • bij Deen op de Graaf Willemlaan in Monnickendam
  • op 't Spil Monnickendam

In alle overige kernen is één bovengrondse verzamelcontainer geplaatst bij de bestaande containers voor papier, glas en/of textiel, met uitzondering van Overleek en Purmer. De kernen Overleek en Purmer zijn te klein voor verzamelcontainers voor afvalstromen; op dit moment staan daar ook geen containers voor papier en/of glas.

U kunt u PMD-afval ook brengen naar de Milieustraat Purmerend, Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC te Purmerend. LET OP! U moet zich daar kunnen legitimeren en uw adresgegevens aantonen. Bijvoorbeeld door middel van een poststuk waarop uw naam en adresgegevens staan vermeld!

Inzamelzakken

Voor het verzamelen van plastic, metaal en drankenkartons (PMD) kunnen inwoners van Waterland gebruik blijven maken van de gratis doorzichtige inzamelzakken die af te halen zijn bij Deen in Monnickendam en Marken, NIMO boekhandel Monnickendam en op het gemeentehuis.

Dit hoort er niet bij:

  • overig afval
  • verpakkingen die niet leeg zijn

 Twijfelt u of iets in de PMD container moet? Kijkt u dan op afvalscheidingswijzer.nl.