Parkeren in gemeente Waterland

In de gemeente Waterland geldt vrij parkeren, tenzij anders aangegeven.

In een aantal gevallen heeft men een parkeervergunning nodig. De voorwaarden en criteria hiervoor zijn opgenomen in de Parkeerverordening Waterland, welke is vastgesteld door Burgemeester en Wethouders. Kort samengevat komt dit op het volgende neer:

Bewoners
Indien u woont in een gebied waar beperkingen aan het parkeren zijn gesteld (bijvoorbeeld middels een parkeerschijfzone, of parkeren voor vergunninghouders), dan kunt u maximaal twee parkeervergunningen en één bezoekerspas aanvragen per woonadres.

Bedrijven
Indien uw bedrijf blijkens het register van de Kamer van Koophandel is gevestigd in een gebied waar beperkingen aan het parkeren zijn gesteld (bijvoorbeeld middels een parkeerschijfzone, of parkeren voor vergunninghouders), dan kan u namens uw bedrijf maximaal vijf parkeervergunningen en twee bezoekerspassen aanvragen.

Touringcars

Indien u met een touringcar in de gemeente Waterland wilt zijn dan heeft u een parkeerplaats nodig. Op de volgende locaties is een parkeerplaats aanwezig voor touringcars:

 • Monnickendam, Bolwerk
 • Monnickendam, Galgeriet (uitsluitend laden en lossen)
 • Marken, Kruisbaakweg, nabij de algemene parkeerplaats (betaald parkeren, €15,-/dag)
 • Broek in Waterland, Nieuwland

 

Procedure 

Een parkeervergunning voor een bepaald gebied is geldig:

 • uitsluitend voor het voertuig met een (Nederlands) kenteken dat op de parkeervergunning is vermeld;
 • Voor Buitenlandse kentekens worden geen parkeervergunning verstrekt.
 • voor een vastgestelde periode, indien het voertuig aantoonbaar gebruikt wordt door de bewoner woonachtig in het bepaalde gebied.* Wanneer men een nieuw voertuig/kenteken krijgt, vervalt de geldigheid van de parkeervergunning en moet een nieuwe parkeervergunning aangevraagd worden, tegen betaling van leges;
 • zolang deze bevestigd is achter de voor- of achterruit van de auto.**

*) Voor de parkeerschijfzone in ’t Prooyen geldt ook dat inwoners en bedrijven uit het Zuideinde in Monnickendam in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

**) Voor op Marken alleen de rechterbovenzijde van de voorruit

Een parkeervergunning voor een bepaald gebied verliest zijn geldigheid wanneer:

 • de geldigheidsduur is verstreken of het kenteken van het voertuig wijzigt;
 • de houder verhuist naar een plaats buiten het betreffende gebied;
 • er handmatig wijzigingen aan de vergunning zijn aangebracht;
 • er misbruik van de vergunning gemaakt wordt;
 • deze wordt ingetrokken door Burgemeester en Wethouders.

Maximum aantal parkeervergunningen per adres:

Op Marken geldt:

 • maximaal twee parkeervergunningen en één bezoekerspas per woonadres zijn toegestaan voor inwoners van Marken.
 • maximaal vijf parkeervergunningen en twee bezoekerspassen voor bedrijven die gevestigd zijn op Marken. De parkeervergunningen worden alleen verstrekt aan het personeel of de eigenaar van het bedrijf. Alleen de eigenaar van het bedrijf kan de parkeervergunningen/bezoekerspassen aanvragen;

Voor de parkeerschijfzone in ’t Prooyen geldt een maximum van:

 • twee parkeervergunningen per woonadres (’t Prooyen / Zuideinde);
 • vijf parkeervergunningen per bedrijf dat gevestigd is in ’t Prooyen;
 • twee parkeervergunningen per bedrijf dat gevestigd is in het Zuideinde.

Voor het parkeren voor vergunninghouders in de Cornelis Dirkszoonlaan geldt een maximum van twee parkeervergunningen per woonadres.

Blauwe Zone op parkeerterrein 't Spil

Op het parkeerterrein bij winkelcentrum 't Spil geldt een Blauwe Zone. Op vrijdag en zaterdag mogen voertuigen maximaal 2 uur parkeren. Een ontheffing is niet mogelijk voor deze blauwe zone.

Parkeervergunningen kunnen worden aangevraagd voor de volgende gebieden:

 • Marken
 • 't Prooyen
 • Cornelis Dirkszoonlaan 94-156 (alleen even nummers)
 • Ontheffing 'blauwe zone' entree Broek in Waterland-Noord

Bij een aanvraag voor een parkeervergunning moet u kunnen aantonen:

 • dat u eigenaar bent van de woning/perceel/grond in het bepaalde gebied;
 • dat het voertuig waarvoor u de ontheffing aanvraagt in uw eigendom is (middels het kentekenbewijs)

Kan men dit niet aantonen, dan maakt men ook geen aanspraak maken op een parkeervergunning.

Bij een aanvraag voor een parkeervergunning voor personeel van uw bedrijf moet u kunnen aantonen:

 • dat het bedrijf gevestigd is in het gebied waarvoor u de parkeervergunning aanvraagt, middels een uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • dat de auto eigendom is van een personeelslid, of van het bedrijf zelf (middels het kentekenbewijs).

Tevens dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen bij elke aanvraag.

Legeskosten 2022

Legeskosten 2022

 • Inrij-ontheffing Ilpendam (Hofbrug) kost € 35,05 per jaar. 
 • Overige inrij-ontheffingen kosten € 23,85 per stuk.
 • Het aanvragen van een parkeervergunning of -ontheffing kost € 33,45.
 • Het aanvragen van een bezoekerspas of parkeervergunning voor Marken bedraagt € 33,45 per 5 jaar (alleen voor inwoners en bedrijven van Marken).
 • Het aanvragen van een parkeervergunning op het grote parkeerterrein van Marken bedraagt €33,45 per jaar.
 • Het aanvragen van een dagkaart voor het grote parkeerterrein van Marken bedraagt € 6,70.
 • Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor- en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten, kost € 33,45
 • Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen, kost € 33,45.
 • Het verlenen van overige ontheffingen op grond van de Wegenverkeerswetgeving, kost € 33,45.
 • Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag digitaal in te dienen dan wordt op het tarief een korting van 30% verleend.

Parkeerkosten

 • Het parkeren van een voertuig op het grote parkeerterrein van Marken bedraagt € 3,00 per uur (per 10 minuten betalen is mogelijk), met een maximum van € 9,00 per dag. 
 • Het parkeren van een touringcar op het grote parkeerterrein van Marken bedraagt € 15,75 per dag.
 • De 2 lange parkeerplaatsen (buiten het parkeerterrein) voor touringcars zijn alleen bestemd om te laden & lossen (max. 30 min.) van passagiers.
 • Betaald parkeren op het parkeerterrein geldt dagelijks tussen 08.00u en 20.00u.
 • op het parkeerterrein is de mogelijkheid aanwezig voor mobiel parkeren.
 • Op de aanwezige gehandicapteparkeerplaatsen geldt ook het reguliere parkeertarief.
Contact 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft aan de hand van de informatie op deze pagina kunt u contact opnemen met verkeerszaken. Dit kan door een mail te sturen naar verkeer@waterland.nl of u kunt bellen naar 0299-658 585.