Parkeervergunning, parkeerontheffing en inrijontheffing

Met dit digitale formulier kunt u verschillende zaken regelen.

Let op! Het is verplicht het kenteken op de ontheffing/vergunning aan te geven.

1. Parkeervergunning voor:

 • Marken - parkeervergunning
 • Cornelis Dirkszoonlaan (Monnickendam) - parkeervergunning
 • 't Prooyen (Monnickendam) - blauwe zone (parkeerduurbeperking)
 • Entree Broek in Waterland-Noord - blauwe zone (parkeerduurbeperking)

2. Inrijontheffing voor:

 • Burgemeester Peereboomweg (Zuiderwoude-Broek in Waterland v.v.)
 • Hofbrug Ilpendam + transponder (borg € 50,00)

3. Zwaar verkeer

 • Monnickendam, binnenstad, 18 ton, 10 meter
 • Marken, 5 ton (totaalgewicht)
 • Ilpendam, 7 ton/as, max. 12 meter
 • Broek in Waterland, 10 ton (totaalgewicht)
 • Watergang, 4 ton (totaalgewicht)

Per 1 januari 2017 zijn de regels omtrent parkeren en inrijden op Marken veranderd. Bestemmingsverkeer mag zonder inrijontheffing Marken op rijden. Om te parkeren heeft u echter een parkeervergunning/bezoekerspas nodig.

U kunt er ook voor kiezen om - tegen betaling - gebruik te maken van het grote parkeerterrein.

Inrij-ontheffing Ilpendam (Hofbrug) kost € 31,44, de daarvoor benodigde transponder kost € 10,00. Voor de borg van de transponder moet u € 50,00 betalen.

Overige inrij-ontheffingen kosten € 21,40 per stuk.

Het aanvragen van een parkeervergunning of -ontheffing kost € 30,00.

Het aanvragen van een inrijontheffing Marken voor één dag kost € 6,00.

Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor- en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten, kost € 30,00.

Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artiekel 9.1 van de Regeling voertuigen, kost € 30,00.

Het verlenen van overige ontheffingen op grond van de Wegenverkeerswetgeving, kost € 30,00.

Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag digitaal in te dienen dan wordt op het tarief een korting van 30% verleend.

Contact 

Aan de aanvraag zijn kosten verbonden. Deze kosten worden digitaal in rekening gebracht via iDeal. Lees meer over iDeal.

U heeft een DigiD inlogcode:

Klik op 'Continue to this website (not recommended)' als...