Oud papier en karton inzameling

Oud papier en karton wordt in 2021 in het merendeel van de gemeente huis aan huis ingezameld door verschillende scholen en verenigingen. Hieronder ziet u een lijst van verschillende data of een inzamelschema, deze informatie is ook terug te vinden via onze afvalapp: www.mijnafvalwijzer.nl.

 Ook zijn er op verschillende locaties papierbakken geplaatst.

Voorwaarden 

Wijze van aanbieden:

 • Zet alleen (goed verpakt) papier aan de weg, en geen afval. Het papier en karton (in stukken) moet gebundeld zijn. Dit scheelt niet alleen zwerfafval maar ook tijd van de vrijwilligers die het materiaal verzamelen.
 • Let altijd goed op, of het papier dat u aan de weg heeft gezet ook daadwerkelijk is opgehaald. Wanneer dit per ongeluk niet het geval is, verzoeken wij u vriendelijk het papier niet aan de weg te laten staan. U kunt met oud papier altijd terecht bij de daarvoor geplaatste papiercontainers op verschillende locaties in de gemeente.

Locaties papierbakken

Broek in Waterland:

 • Nieuwland

Monnickendam:

 • Haringburgwal
 • ’t Prooyen
 • Graaf Willemlaan/Deen Supermarkt
 • ’t Spil
 • Gouwzeeschool
 • De Fuutschool
 • De Binnendijkschool
 • J.F. Kennedyschool

 llpendam:

 • Merelstraat hoek Kievitstraat

N.B. Melk- en sappakken zijn geen karton! Melk- en sappakken moeten vanwege het plastic laagje aan de binnenkant bij het PMD (Plastic/kunststof, drankkartons en metaalverpakkingen).

Ophaalschema

 • Fanfare Monnickendam (Oranjewijk ) verzorgd zoals altijd de donderdagavond in de Oranjewijk, Monnickendam. Uitzondering 3 weken in zomerperiode. Deze data volgen nog.
 • Ouderen sociëteit Broek in Waterland, op donderdagmorgen, alternerend. Schema wordt doorgezet, Wijk Zuid op even weken en Wijk Noord op de oneven weken, uitzondering is 13 mei, Hemelvaartsdag: geen inzameling
 • Fanfare Ilpendam, 12x per jaar, elke 2e vrijdag van de maand.
 • Fanfarekorps Zuiderwoude: 8-januari, 7 mei en 10 september.
 • In Watergang gaat stichting de laatste Mol op zaterdag morgen op de volgende data aan de slag: 2 januari, 6 maart, 1 mei, 3 juli, 4 september en 6 november.
Contact 

De gemeente draagt zorg voor het legen van de papiercontainers. Mocht een container desondanks overvol zitten, dan kunt u dit telefonisch melden bij onze afvalinzamelaar REMONDIS via telefoonnummer (0299) 407 671. Een e-mail sturen naar waterland@remondis.nl kan ook.