Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

Bent u in het bezit van een elektrische auto, maar heeft u geen parkeergelegenheid op eigen terrein*? Dan kunt u een aanvraag doen voor het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte. 
Een laadpaal in de openbare ruimte is algemeen toegankelijk voor iedereen en niet exclusief voor één gebruiker of voertuig. Het woonadres van de aanvrager wordt enkel als richtlijn gebruikt als locatie voor een openbaar oplaadpunt. Op deze manier kunnen meerdere e- rijders gebruikmaken van één oplaadpunt.

*Let er altijd op dat u geen kabel over de stoep of andere openbare ruimte mag leggen of hangen om uw auto op te laden vanuit eigen woning/bedrijf.

Laadpalen worden alleen geplaatst in overleg met de verkeerspolitie, Stichting Duurzaam Waterland en MRA-E. Op dit moment zijn er ongeveer 40 laadpalen in Waterland in gebruik. De locaties hiervan kunt u bekijken via https://laadkaart.mrae.nl/ en staan hieronder.

Voor meer informatie over laadpalen en verzoeken kijk op:https://laadpaal.mrae.nl.

Procedure 

Dien een aanvraag in via https://laadpaal.mrae.nl/
De gemeente bepaalt op basis van afstand/bezetting of het laadpalennetwerk moet worden uitgebreid'

Bezwaar 

Voor het plaatsen van een laadpaal is een verkeersbesluit nodig. Tegen zo'n besluit kunt u bezwaar maken.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.