Ontheffing aanvragen voor inburgeringscursus

U bent als nieuwkomer of oudkomer verplicht om in te burgeren. Kunt of wilt u niet inburgeren? Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u misschien niet hoeft in te burgeren.

U kunt geen ontheffing aanvragen vanwege analfabetisme.

Procedure 

Zo vraagt u ontheffing aan voor de inburgeringscursus:

 • U neemt contact op met DUO.

Als u ernstig ziek bent of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft, levert u bij uw aanvraag aan:

Als u aantoonbaar uw best heeft gedaan maar het examen niet heeft gehaald, levert u bij uw aanvraag aan:

Als u voldoende bent ingeburgerd, levert u bij uw aanvraag aan:

 • een ingevuld ‘Aanvraagformulier ontheffing inburgeringsplicht op grond van aantoonbaar voldoende ingeburgerd’
 • een ingevulde werkgeversverklaring

Mogelijk heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren en is vóór deze datum uw verblijfsvergunning afgegeven. Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.

Voorwaarden 

De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

 • U bent ernstig ziek of heeft een geestelijke of lichamelijke beperking.
 • U heeft aantoonbaar uw best gedaan, maar u heeft uw examen niet gehaald.

U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

 • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont, of
 • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet, en
 • de Nederlandse taal goed spreekt
AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

Afhankelijk vaan de hoogte van uw inkomen, betaalt u een eigenbijdrage aan de cursus en het examen.

Adres 

DUO - inburgeren
Postadres:
764
9700 AT Groningen
Tel: (050) 599 96 00
http://www.inburgeren.nl/inburgeraar/klantenservice/contact/contact.asp