Ongedierte bestrijden

Wanneer u overlast heeft van ongedierte, probeert u dan te lokaliseren waar het nest of de bron van het probleem zich bevindt. En probeer indien mogelijk ook vast te stellen om welk soort het gaat voordat u hulp gaat inschakelen.

Wanneer het ongedierte zich bevindt in openbaar groen, plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken (kijkgroen), bermen en parken, kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen via telefoonnummer (0299) 658 585.

Voor een nest/ bron op privéterrein zult u zelf een gespecialiseerd bedrijf in moeten schakelen. De kosten zijn bij laatstgenoemd geval dan ook voor eigen rekening.

Wespen

Belangrijk: Neem geen onnodig risico! Als de wespen u nabij hun nest signaleren wordt u aangevallen en achtervolgt door een hele zwerm. Meer dan dertig steken is dan geen uitzondering. Eén steek kan al een allergische reactie veroorzaken.

(Bruine) ratten

Om plagen en ongedierte te voorkomen is het raadzaam geen etensresten, dierenvoer etc. te laten slingeren of onafgedekt te bewaren en uw tuin niet te verwaarlozen. We raden ook aan om altijd kieren, scheuren en gaten te dichten.

Muskusratten

Voor de veiligheid van het watersysteem en daarmee ook de veiligheid van onze dijken, worden muskus- en beverratten actief bestreden. Heeft u een muskus of beverrat gezien? Meldt dat dan op www. Muskusrattenbeheer of bel naar 030 634 57 56 of mail naar meldingen@muskusrattenbeheer.nl

 

De gemeente bestrijdt geen ongedierte als het nest zich niet in de openbare ruimte bevindt.

U kunt zelf een ongediertebestrijder inschakelen om de bron (nest) te lokaliseren dan wel te bestrijden.

 

 

 

 

Procedure 

Bij onderstaande bedrijven kunt u terecht als u overlast heeft van ongedierte:

 

Meldpunt ongedierte

0800-2900200 (landelijk)

 

Ongedierte bestrijding Volendam

0299-321984

 

Attack

085-0218972

 

Rentokil

0800-2378745

 

 

 

Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0299) 658 585.