Naturalisatie, aanvraag Nederlandse nationaliteit

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt. Wanneer u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit - het Nederlanderschap - wilt aannemen, dan dient u hiervoor een verzoek in te dienen. Dit dient u altijd bij de gemeente aan te vragen. De officiële beslissing wordt echter door de Koningin genomen. Zij laat zich hierbij adviseren door de betreffende burgemeester.

Indiening aanvraag
Wanneer u bij de gemeente een naturalisatieverzoek ter verkrijging van het Nederlanderschap indient, dan zal de gemeente de burger in eerste instantie voorlichting geven ten aanzien van de wettelijke vereisten, de te overhandigen documenten, de kosten, alsmede de eventuele gevolgen van het aannemen van de Nederlandse nationaliteit (zoals het mogelijke verlies van de oorspronkelijke nationaliteit). Vervolgens zal het naturalisatieverzoek conform de onderstaande procedure in behandeling worden genomen. De gemeente stelt aan de hand van de ontvangen informatie een advies op. Het betreffende advies wordt tezamen met de onderliggende stukken naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) verzonden. Deze dienst bereidt het Koninklijk Besluit voor.

U kunt een verzoek tot naturalisatie indienen als u 18 jaar of ouder bent en reeds 5 jaar in Nederland bent gevestigd of reeds 3 jaar bent gehuwd of heeft samengewoond met een Nederlander.

Procedure 
  1. Maak telefonisch een afspraak via 0299 658 585 of door te mailen naar publiekszaken@waterland.nl
  2. U wordt uitgenodigd voor de afspraak op het gemeentehuis. Hiervoor neemt u het volgende mee: 

- Geldig identiteitsbewijs;
- Huidig verblijfsdocument;
- Geboorteakte, zo nodig voorzien van vertaalde legalisatie door een beëdigd bureau in Nederland;
- Laatste loonstrookje;
- Bewijs van eerste aankomst in Nederland.

 

Contact 

Om er zeker van te zijn dat uw toelating en verblijf in Nederland voldoende is zal de afdeling Publiekszaken een kopie maken van uw verblijfsvergunning. Als blijkt dat u voldoet aan de toelating en hoofdverblijf dan krijgt u een brief van de afdeling Publiekszaken waarin staat welke documenten u verder nog nodig heeft en wat de kosten van uw aanvraag voor naturalisatie zijn.

Heeft u alle documenten dan kunt u een afspraak maken voor de aanvraag van de Nederlandse nationaliteit.