Monument, subsidie

Als u een monument heeft, komt u misschien in aanmerking voor subsidie. Er zijn subsidies van de provincie en het rijk. De gemeente Waterland heeft op dit moment geen subsidieregeling.

Voor een rijksmonument kunt u steun krijgen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Er zijn twee mogelijkheden voor financiële ondersteuning:

 • Een hypotheek. Dit is voor eigenaren van een woonhuis of boerderij. De boerderij wordt dan niet voor een boerenbedrijf gebruikt. Het is ook vaak mogelijk de kosten van onderhoud af te trekken bij de belastingaangifte.
 • Een subsidie. Dit is bedoeld voor andere monumenteigenaren dan hierboven.

Wilt u een woonhuis dat een rijksmonument is energiebesparend restaureren? Dan kunt u een gecombineerde lening krijgen voor de restauratie en energiebesparende maatregelen. Die maatregelen kunt u dan tegelijk met de restauratie uitvoeren. De lening vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds.

Procedure 

U heeft nodig bij de aanvraag:

 • Werkomschrijving (bestek)
 • Begroting

Alleen bij Rijksmonumenten: Wilt u financiële steun? Dan heeft u een periodiek instandhoudingsplan en bouwkundig inspectierapport nodig.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

Afhankelijk van het type monument, moet u op verschillende plaatsen de subsidie aanvragen.

 • Heeft u een rijksmonument? Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U kunt daar ook de financieringscheck doen. 
 • Heet een een monument dat op de provinciale monumentenlijst staat? Vraag dan subsidie aan bij de provincie. Niet elke provincie heeft een monumentenlijst.
 • Heeft u een monument dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat? Neem dan contact op met de gemeente.