Mantelzorg

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Hier kan veel tijd en energie in gaan zitten. Wordt de zorg te zwaar? Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning van de gemeente krijgen. De gemeente gaat met u in gesprek en onderzoekt wat mogelijk is. Wat kunt u zelf doen? Waar kunnen mensen uit uw omgeving u bij helpen?

Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene voorzieningen? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld hulp in de huishouding, kortdurend verblijf of een dagbesteding voor de mantelzorgontvanger.

De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren. U geeft daarin aan welke hulp u nodig denkt te hebben.

Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers
Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar gebruikt worden. Toch zijn het verschillende begrippen. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hem of haar, omdat hij/zij een emotionele band heeft met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en kunnen de zorg niet zomaar beëindigen.

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen zij gedurende een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband.

Gids voor mantelzorgers: ‘Mantelzorg Alles op een rij’
De gids ‘Mantelzorg alles op een rij’ biedt mantelzorgers een wegwijzer in hun zoektocht naar (extra) hulp en ondersteuning. Het is een naslagwerk voor mantelzorgers, professionals en vrijwilligers. In de gids staan de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en bijbehorende adresgegevens van organisaties op een rij. De mantelzorggids is een handige bewaargids met informatie, nuttige adressen, telefoonnummers en websites.

U kunt de gids voor mantelzorgers hieronder downloaden.

Beleidsnota ‘Mantelzorg in de gemeente Waterland’                
Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van mantelzorgers. In de beleidsnotitie ‘Mantelzorg in de gemeente Waterland’ wordt ingegaan op de wijze waarop de mantelzorgondersteuning in de gemeente wordt georganiseerd.

U kunt de beleidsnota ‘mantelzorg in de gemeente Waterland’ hieronder downloaden.

Procedure 

Zo meldt u uw hulpvraag bij de gemeente:

 • Neem contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen.
 • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliëntondersteuner.
 • Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. U bespreekt de volgende zaken:
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
 • Na het gesprek schrijft de gemeente een plan van aanpak.
 • Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen.
Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.