Mantelzorg

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen. Meld u hiervoor bij de gemeente. De gemeente gaat met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen.

Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld dat u hulp krijgt van een vrijwilliger. Of dat de persoon voor wie u zorgt, gebruik gaat maken van een maaltijdservice, zodat u niet meer elke dag hoeft te koken. Ook kan het helpen als u met andere mantelzorgers kunt praten en ervaringen kunt delen.

Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene voorzieningen? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld hulp in de huishouding, kortdurend verblijf of een dagbesteding voor de mantelzorgontvanger.

De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers
Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar gebruikt worden. Toch zijn het verschillende begrippen. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hem of haar, omdat hij/zij een emotionele band heeft met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en kunnen de zorg niet zomaar beëindigen.

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen zij gedurende een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband.

Gids voor mantelzorgers: ‘Mantelzorg Alles op een rij’

De gids ‘Mantelzorg alles op een rij’ biedt mantelzorgers een wegwijzer in hun zoektocht naar (extra) hulp en ondersteuning. Het is een naslagwerk voor mantelzorgers, professionals en vrijwilligers. In de gids staan de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en bijbehorende adresgegevens van organisaties op een rij. De mantelzorggids is een handige bewaargids met informatie, nuttige adressen, telefoonnummers en websites.

U kunt de gids voor mantelzorgers hieronder downloaden.

Beleidsnota ‘Mantelzorg in de gemeente Waterland’                

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van mantelzorgers. In de beleidsnotitie ‘Mantelzorg in de gemeente Waterland’ wordt ingegaan op de wijze waarop de mantelzorgondersteuning in de gemeente wordt georganiseerd.

U kunt de beleidsnota ‘mantelzorg in de gemeente Waterland’ hieronder downloaden.

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Dit is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen en vermogen.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Contact 

Meld uw hulpvraag bij de gemeente.

AVG 

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.