Kopie van de aanslag gemeentebelastingen aanvragen

Gemeentelijke belastingen zijn bijvoorbeeld rioolheffing, afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (ozb). Hiervoor krijgt u een aanslag van de gemeente. U kunt een kopie van de aanslag aanvragen.

Procedure 

Zo vraagt u een kopie van een belastingaanslag aan:

  • Neem contact op met de gemeente. 
  • U heeft nodig:
    • uw geldig identiteitsbewijs
AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

Dit kunt u doen door een briefje op te stellen waarin u meldt dat u de originele aanslag kwijt bent. Vermeld in deze brief duidelijk uw naam en uw adresgegevens.

U richt de verzoekbrief aan

Gemeente Waterland

Afdeling Financiën

Postbus 1000

1140 BA Monnickendam

U kunt uw gemeentelijke belastingaanslag ook online inzien.

Bij formulieren staat een link 'Inzien belastingaanslag', hier kunt u uw eigen aanslagen met betrekking tot de gemeentelijke belastingen online bekijken. Let op! U heeft hiervoor wel uw DigiD inloggegevens nodig.