Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

  1. Tijdens de jaarlijkse ’lintjesregen’, de werkdag voor Koningsdag;
  2. Bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.
Voorwaarden 

Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding voor Koningsdag moet voor 1 juli in het jaar ervoor bij de burgemeester worden ingediend. Een voorstel voor de uitreiking bij een andere bijzondere gelegenheid moet minstens 6 maanden van tevoren worden ingediend.

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Als dit advies positief is, kan er ook een suggestie worden gedaan voor de soort en hoogte van onderscheiding. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. De burgemeester informeert de aanvrager(s) over de uitkomst van het voorstel.

 

Vooraf informeren

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan eerst contact op met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Als de gegevens zijn vergaard, dient u het voorstel in bij de burgemeester.

 

Persoonlijke verdiensten

Sinds de wijziging van het zogenaamde decoratiestelsel, moet bij het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding veel meer aandacht besteed worden aan de verdiensten van een bepaald persoon voor de maatschappij. Vroeger gold het aantal jaren dat iemand een bepaalde functie bekleedde als belangrijkste argument voor het toekennen van een Koninklijke onderscheiding. Nu geldt in de eerste en verreweg de belangrijkste plaats de verdienste(n) die iemand heeft voor de maatschappij. De verdiensten moeten nog steeds worden uitgevoerd. Een Koninklijke onderscheiding is geen recht en geen gunst; het is een erkenning van verdiensten voor de maatschappij.

 

Zoveel mogelijk gegevens aanleveren

Het is de bedoeling dat degene die de Koninklijke onderscheiding aanvraagt, de burgemeester van zoveel mogelijk gegevens voorziet. Dat is noodzakelijk om te kunnen bepalen of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding en zo ja, wat daarvan de hoogte moet wezen. Bovendien wordt zo voorkomen dat u alsnog gevraagd wordt die gegevens te leveren.

 

Aanvraag 

Aan het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding zijn geen kosten verbonden.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Kabinetszaken via telefoonnummer (0299) 658 694 of email kabinet@waterland.nl.