Klacht over discriminatie melden

Discriminatie is het maken van onderscheid op basis van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht of ras. Dit is niet toegestaan.

Iedereen kan gratis bij het Bureau Discriminatiezaken terecht voor steun of een vertrouwelijk advies. Daarnaast verzorgt deze organisatie voorlichtingen en trainingen over (on)gelijke behandeling.

Procedure 

Zo meldt u een klacht over discriminatie:

 • U neemt contact op met het Bureau Discriminatiezaken door te bellen met 06 12 80 00 17 of een e-mail te sturen aan: info@bdwaterland.
 • U geeft onder andere door:
  • of u slachtoffer of getuige bent geweest van discriminatie
  • om wat voor discriminatie het ging
  • waar en wanneer de discriminatie plaatsvond
  • welke andere personen hierbij betrokken waren
Voorwaarden 

U kunt een klacht over discriminatie indienen als u slachtoffer of getuige geweest bent van discriminatie. U kunt ieder soort discriminatie melden.

AVG 

Als u een melding doet, heeft het antidiscriminatiebureau uw persoonsgegevens nodig. Het antidiscriminatiebureau behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe het antidiscriminatiebureau met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar het antidiscriminatiebureau om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw melding.
 • Het antidiscriminatiebureau registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • Het antidiscriminatiebureau gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt het antidiscriminatiebureau u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

Het Bureau Discriminatiezaken is bereikbaar via 06-12800017 en info@bdwaterland.nl. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden via www.bureaudiscriminatiezaken.nl.