Kermis organiseren

Voor het organiseren van een kermis heeft u een vergunning nodig. Daarnaast maakt de gemeente met de organisator van de kermis via een overeenkomst afspraken over bijvoorbeeld het aantal attracties, de openingstijden, het geluid e.d.

Voorwaarden 

Bij uw aanvraag moet u aangeven:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de locatie van de kermis
  • de datum en tijdstippen
  • de opstelling van de kermisattracties op een overzichtstekening (op schaal)

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost 46,70 euro.

In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Dit kan de gemeente verlengen met nog eens acht weken.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen zes weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken via telefoonnummer (0299) 658 649.

Voor meer informatie over een specifieke kermis neemt u contact op met de organisatie van de kermis.