Kapotte straatverlichting melden

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting. De controle op de openbare verlichting heeft de gemeente Waterland uitbesteed aan de firma Pilkes.

Storing

Als de openbare verlichting bij u in de buurt niet goed werkt, kunt u dit melden via het formulier "melding openbare ruimte" of u kunt het telefonisch doorgeven via telefoonnummer (0299) 658 585. Geef daarbij aan om welke lantaarnpaal (nummer) het gaat, dit nummer staat op de mast of in het ruitje van klassieke armaturen. Vermeld daarbij ook het adres en de woonkern waar de mast staat. De storingen worden tweewekelijks, in de even weken,  opgelost.

Grote storing
Wanneer een groter gebied geen openbare verlichting heeft, bijvoorbeeld als in een hele straat of buurt geen openbare verlichting brandt, wordt direct actie ondernomen. In veel gevallen is de ondergrondse voedingskabel van Liander. De gemeente neemt dan direct contact op met Liander om de storing te verhelpen.

In de meest voorkomende gevallen kan Liander de storing binnen 5 werkdagen verhelpen. Helaas komt het ook voor dat storingen lastiger zijn of moeilijk te traceren. Als daarbij de verstrekte informatie onvoldoende is kan de doorlooptijd van de storing groter worden en daarmee de overlast. Het is dus zeer van belang dat de gemeente of onze aannemer zo snel mogelijk duidelijke en correcte informatie krijgt over de locatie en omvang van de storing om zo duidelijk mogelijk met Liander te communiceren.

Klachten over de openbare verlichting in het buitengebied kunt u telefonisch melden bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier telefoon (072) 582 82 82 of via e-mail: info@hhnk.nl

Contact 

Voor grote storingen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer (0299) 658 585. 

Ook kunt u deze digitaal doorgeven via een "Melding Openbare Ruimte".