Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die gedurende minimaal 3 jaar (36 maanden) van een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering moeten rondkomen zonder dat zij uitzicht hebben op een betaalde baan.

De toeslag is (in 2018)

 • Alleenstaande € 516
 • Alleenstaande ouder € 619
 • Gezinnen € 722

Wij adviseren u de onderstaande informatie goed te lezen en een aanvraag in te dienen voor de individuele inkomenstoeslag als u denkt dat u daarvoor in aanmerking komt.

Wie komen in aanmerking:

 • Inwoners van de gemeente Waterland
 • Alleenstaanden, alleenstaande ouders (met minderjarige kinderen) en gezinnen (met minderjarige kinderen)

Wie zijn uitgesloten:

 • Personen met de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Personen die een inkomen hebben op grond van de Wet Studie Financiering;
 • Personen met een uitkering die een maatregel of boete opgelegd hebben gekregen omdat zij niet voldoende meewerkten om aan het werk te komen of het werk te behouden;
 • Personen die korter dan 12 maanden geleden een inkomenstoeslag hebben ontvangen;
 • Personen die bewust korter of niet werken en daardoor een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering hebben.
Procedure 

Zo vraagt u de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente:

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.
Voorwaarden 
 • Op korte termijn heeft u geen zicht op een betaalde baan
 • De laatste 3 jaar heeft u een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering gehad
 • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan het toegestane vermogen volgens de Participatiewet
 • U moet aantonen dat u uw best hebt gedaan om uw inkomens situatie te verbeteren

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen via een formulier dat u kunt downloaden op de website of u kunt het telefonisch opvragen bij het klantencontactcentrum van de gemeente Waterland, te bereiken via telefoonnummer (0299) 658 585.

AVG 

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.