Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die minimaal 3 jaar van een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering moeten rondkomen.

De toeslag is

 • Alleenstaande € 524
 • Alleenstaande ouder € 629
 • Gezinnen € 733

Bekijk onder het kopje “zo werkt het” naar de voorwaarden voordat u een aanvraag indient.

Procedure 

Zo vraagt u de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente:

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.
Voorwaarden 
 • Inwoner van de gemeente Waterland.
 • Op korte termijn heeft u geen zicht op een betaalde baan
 • De laatste 3 jaar heeft u een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering gehad
 • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan het toegestane vermogen volgens de Participatiewet
 • U moet aantonen dat u uw best hebt gedaan om uw inkomens situatie te verbeteren
 • Vanaf 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd.
 • U heeft langer dan 12 maanden geleden de individuele inkomenstoeslag ontvangen.
Bijzonderheden 

Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.
Contact 

Om uw aanvraag snel in behandeling te kunnen nemen, adviseren wij u de aanvraag online te doen. Lukt het u niet om online een aanvraag te doen? Neem contact met ons op via telefoonnummer: 0299-658585.