Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die gedurende minimaal 3 jaar (36 maanden) van een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering moeten rondkomen zonder dat zij uitzicht hebben op een betaalde baan.
Wij adviseren u de onderstaande informatie goed te lezen en een aanvraag in te dienen voor de individuele inkomenstoeslag als u denkt dat u daarvoor in aanmerking komt.

Wie komen in aanmerking:
- Inwoners van de gemeente Waterland
- Alleenstaanden, alleenstaande ouders en gezinnen

Wie zijn uitgesloten:

 • Personen met de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Personen die een inkomen hebben op grond van de Wet Studie Financiering;
 • Personen met een uitkering die een maatregel of boete opgelegd hebben gekregen omdat zij niet voldoende meewerkten om aan het werk te komen of het werk te behouden;
 • Personen die korter dan 12 maanden geleden een inkomenstoeslag hebben ontvangen;
 • Personen die bewust korter of niet werken en daardoor een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering hebben.

 


 

Procedure 

Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, heeft u het volgende nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw burgerservicenummer
 • een recent bankafschrift
 • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
 • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
 • een bewijs van vermogen
Voorwaarden 
 • Op korte termijn heeft u geen zicht op een betaalde baan
 • De laatste 3 jaar heeft u een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering gehad
 • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan het toegestane vermogen volgens de Participatiewet
 • U moet aantonen dat u uw best hebt gedaan om uw inkomens situatie te verbeteren

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen via een formulier dat u telefonisch op kunt vragen bij de afdeling Zorg en Welzijn, telefoon (0299) 658 585. U kunt het formulier ook uitprinten.