Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die gedurende minimaal 3 jaar (36 maanden) van een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering moeten rondkomen zonder dat zij uitzicht hebben op een betaalde baan.

De toeslag is

 • Alleenstaande € 612
 • Alleenstaande ouder € 734
 • Gezinnen € 857

Wij adviseren u de onderstaande informatie goed te lezen en een aanvraag in te dienen voor de individuele inkomenstoeslag als u denkt dat u daarvoor in aanmerking komt.

Wie komen in aanmerking:

 • Inwoners van de gemeente Waterland
 • Alleenstaanden, alleenstaande ouders (met minderjarige kinderen) en gezinnen (met minderjarige kinderen)

Wie zijn uitgesloten:

 • Personen met de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Personen die een inkomen hebben op grond van de Wet Studie Financiering;
 • Personen met een uitkering die een maatregel of boete opgelegd hebben gekregen omdat zij niet voldoende meewerkten om aan het werk te komen of het werk te behouden;
 • Personen die korter dan 12 maanden geleden een inkomenstoeslag hebben ontvangen;
 • Personen die bewust korter of niet werken en daardoor een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering hebben.
Procedure 

Zo vraagt u de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente:

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.
Voorwaarden 
 • Op korte termijn heeft u geen zicht op een betaalde baan
 • De laatste 3 jaar heeft u een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering gehad
 • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan het toegestane vermogen volgens de Participatiewet
 • U moet aantonen dat u uw best hebt gedaan om uw inkomens situatie te verbeteren
Bijzonderheden 

Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen via een formulier dat u kunt downloaden op de website of u kunt het telefonisch opvragen bij het klantencontactcentrum van de gemeente Waterland, te bereiken via telefoonnummer (0299) 658 585.