Inburgering

Als u in Nederland woont; geen Nederlands paspoort heeft en van buiten de EU komt, moet u inburgeren. Dit doet u door het volgen van een cursus. U leert dan Nederlands. Maar ook hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. De cursus wordt afgesloten met een examen. Haal uw examen binnen 3,5 jaar. Anders kunt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd krijgen.

Procedure 

U zoekt zelf uit waar u een inburgeringscursus wilt volgen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij een opleidingsinstituut zoals een regionaal opleidingencentrum (ROC).

Voorwaarden 

De voorwaarden voor het volgen van een inburgeringscursus zijn:

U:

  • woont in Nederland en
  • heeft geen Nederlands paspoort, en
  • komt niet uit een EU-land, een EER-land of Turkije of Zwitserland en
  • bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en
  • woonde niet langer dan 8 jaar of langer in Nederland  toen u leerplichtig was en
  • heeft geen diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal en
  • komt niet tijdelijk naar Nederland voor studie of werk

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, betaalt u een eigen bijdrage aan de cursus en het examen.

 

Adres 

DUO - inburgeren
Postadres:
764
9700 AT Groningen
Tel: (050) 599 96 00
http://www.inburgeren.nl/inburgeraar/klantenservice/contact/contact.asp