Iemand machtigen om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen. U geeft dan iemand anders toestemming om namens u te stemmen. Dit kan op 2 manieren:

 • U machtigt iemand via een onderhandse volmacht. De gemachtigde gebruikt dan uw stempas. Dit kan alleen als deze persoon in dezelfde gemeente staat ingeschreven als u en in deze gemeente uw stem uitbrengt.
 • U kunt iemand schriftelijk machtigen. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

Verblijft u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel in basisregistratie personen (BRP) ingeschreven? Dan kunt u stemmen door een schriftelijke volmacht te geven.

Procedure 

Zo geeft u een onderhandse volmacht af voor de verkiezingen en het raadgevend referendum:

 • Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas.
 • Zet uw handtekening.
 • Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten.
 • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag uw identiteitsbewijs ook via een smartphone of tablet laten zien.
 • De gemachtigde stemt met uw stempas en het kopie van uw identiteitsbewijs.

Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen en het raadgevend referendum.

Zo geeft u een schriftelijke volmacht af:

 • Download het aanvraagformulier schriftelijke volmacht of vraag het aan bij de gemeente.
 • Vul uw deel van de aanvraag in.
 • Laat de gemachtigde zijn of haar deel invullen.
 • Stuur het formulier naar de gemeente. Zorg ervoor dat de gemeente het formulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen heeft ontvangen.
 • De gemachtigde krijgt het volmachtbewijs thuisgestuurd.
 • De gemachtigde stemt met het volmachtsbewijs.
Voorwaarden 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum geldt dat de gemachtigde:

 • voor maximaal 2 personen per volmacht mag stemmen
 • de volmachtstem tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem
 • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien
 • zich bij het stemmen moet identificeren
 • in dezelfde gemeente woont als u (bij een onderhandse machtiging)