Huishoudelijk afval inzamelen

Elk huishouden produceert afval. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), papieren verpakkingen, restafval, plastic, metaal en drankenkartons (PMD), glas en kleding. Dit heet huishoudelijk afval. De gemeente zamelt dit huis aan huis in. Oud papier wordt binnen door verenigingen opgehaald. Overig afval kunt u bij de onder/bovengrondse wijkvoorzieningen kwijt.

Op welke dagen wordt mijn afval opgehaald?

Hoe laat wordt mijn afval opgehaald?

Het bedrijf dat het huishoudelijk afval inzamelt, start om 7.30 uur met inzamelen. De zakken of containers moeten dan ook om 7.30 uur op de inzamelplaats staan.

Wilt u grofvuil laten ophalen?

Dat kan via de aanmeldknop "aanmelden grofvuil".