Horecabedrijf beginnen

Als u een horecabedrijf heeft, bent u verplicht een exploitatievergunning, een drank- en horecavergunning aan te vragen bij de gemeente.

Zodra er iets verandert, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u een horecabedrijf begint, overneemt, verplaatst of beëindigt. Dit moet u binnen drie dagen doen.
U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische-) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco, buurthuis, clubhuis, kantine of hotel. 

Procedure 

Zo vraagt u een exploitatievergunning aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U levert in ieder geval aan:
  • een kopie van identiteitsbewijzen van de leidinggevenden
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag van elke leidinggevende
  • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • een bewijs dat u het pand mag gebruiken (huur-, pacht- of koopovereenkomst)

Voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning is onderscheid gemaakt in de aanvraagformulieren:

 • Formulier A: voor commerciële horecabedrijven zoals restaurants, café's e.d.
 • Formulier B: voor buurthuizen, stichtingen, kantines e.d.
Voorwaarden 

De voorwaarden om een exploitatievergunning aan te vragen zijn onder andere:

 • Leidinggevenden hebben geen strafblad.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen.

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost:

Exploitatievergunning  1.211,15 euro
Terrasvergunning     148,75 euro
Drank- en Horecavergunning     990,40 euro
Kleine wijziging drank- en horecavergunning     131,65 euro

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen zes weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

U vraagt een exploitatievergunning, een drank- en horecavergunning en eventueel een terrasvergunning aan bij de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken via telefoonnummer (0299) 658 638.