Horecabedrijf beginnen

Als u een horecabedrijf heeft, bent u verplicht een exploitatievergunning, een drank- en horecavergunning aan te vragen bij de gemeente.

Zodra er iets verandert, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u een horecabedrijf begint, overneemt, verplaatst of beëindigt. Dit moet u binnen drie dagen doen.

U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische-) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco, buurthuis, clubhuis, kantine of hotel. 

Procedure 

Zo vraagt u een exploitatievergunning aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U levert in ieder geval aan:
  • een kopie van identiteitsbewijzen van de leidinggevenden
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag van elke leidinggevende
  • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • een bewijs dat u het pand mag gebruiken (huur-, pacht- of koopovereenkomst)

Voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning is onderscheid gemaakt in de aanvraagformulieren:

 • Formulier A: voor commerciële horecabedrijven zoals restaurants, café's e.d.
 • Formulier B: voor buurthuizen, stichtingen, kantines e.d.
Voorwaarden 

De voorwaarden om een exploitatievergunning aan te vragen zijn onder andere:

 • Leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder.
 • Leidinggevenden hebben geen strafblad.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De vergunning staat op naam van de eigenaar. De eigenaar kan de vergunning niet overdragen aan iemand anders.
 • De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen.

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost:

Exploitatievergunning  1.073,95 euro
Terrasvergunning     135,71 euro
Drank- en Horecavergunning     878,23 euro
Kleine wijziging drank- en horecavergunning     116,73 euro

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen zes weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

AVG 

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.
Contact 

U vraagt een exploitatievergunning, een drank- en horecavergunning en eventueel een terrasvergunning aan bij de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken via telefoonnummer (0299) 658 638.