Hondenbelasting

Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting aan de gemeente. De hoogte van uw hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u hebt.

Krijgt u een nieuwe hond, verhuist u of is uw hond overleden? Vergeet dit niet door te geven aan de gemeente. U moet de melding of verandering schriftelijk doorgeven. U krijgt dan van de gemeente een aanslag.

Let op: heeft u een blindengeleidehond of hulphond? Dan hoeft u daar geen hondenbelasting voor te betalen.

Procedure 

Voor het doen  van een aan/afmelding of wijziging geeft u informatie door over:

  • moment van aanschaf
  • het aantal honden
  • (indien van toepassing) moment van overlijden

Per jaar bedragen de kosten::

eerste hond     €   59,16
tweede hond     €   81,14
iedere hond boven het aantal van twee     €   102,48
kennel     €  306,60
Bezwaar 

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de belastingaanslag.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.