Herbegraven of alsnog cremeren

Het kan zijn dat u vindt dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt of op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U kunt dan een vergunning tot herbegraven aanvragen. Houdt hierbij rekening met het grafrusttermijn van 20 jaar. Binnen dit termijn zal een vergunning nauwelijks afgegeven worden

U kunt ook een vergunning aanvragen als u de overledene toch wilt laten cremeren.

Vaak doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor deze vergunning. De burgemeester in samenwerking met een officier van Justitie verleent de vergunning.

Procedure 

De begrafenisondernemer kan de vergunning voor u aanvragen. U kunt het ook zelf doen.

Zo vraagt u zelf de vergunning aan:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente
Voorwaarden 

De voorwaarden om een vergunning voor herbegraven of cremeren aan te vragen zijn:

  • U bent eigenaar van het graf.

Een verlof met toestemming voor het op- en herbegraven kost       € 20,25.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0299) 658 585.