Grafsteen plaatsen

Voor het plaatsen van grafbedekking op een algemeen graf, particulier (urnen)graf of op een urnenkelder moet een vergunning worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders. Wanneer een grafmonument wordt gemaakt door een steenhouwer regelt deze de benodigde vergunning. De opdrachtgever voor het plaatsen van grafbedekking is altijd de rechthebbende of belanghebbende van het betreffende graf. Deze persoon is ook eigenaar van de grafbedekking en verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Aan de afgifte van de vergunning zijn kosten verbonden. Tevens betaalt u voor een graf met grafbedekking een hoger bedrag aan onderhoudsrecht dan voor een graf zonder grafbedekking. Dit wordt gebruikt voor het rechtzetten en/of ophogen van het grafmonument wanneer deze verzakt is.

 

Procedure 

Om een vergunning voor een grafsteen aan te vragen, geeft u door:

  • uw naam en adres
  • hoe het gedenkteken eruit ziet (bijvoorbeeld afmeting, materiaal en tekst)
  • wat het grafnummer is
Voorwaarden 

De toegestane maten voor grafbedekking verschillen per begraafplaats en voor de verschillende soorten graven. In de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Waterland 2012” zijn in hoofdstuk 6 bepalingen voor de grafbedekking opgenomen, waarin de maximale maten staan.

 

Wanneer u een (urnen)graf of urnenkelder aanschaft bent u hiervoor grafrecht (huur van de grond) en onderhoudsrecht (onderhoud van de begraafplaats) verschuldigd. Graven worden in onze gemeente voor 20 jaar uitgegeven. Bij elke begrafenis betaalt u eenmalig begraafrecht. Dit zijn kosten voor het graven en weer dichten van het graf. Ook aan het bijzetten of verstrooien van crematieas op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn kosten verbonden. Daarnaast betaalt u administratiekosten (in-/overschrijving graf).

Bij "meer informatie" kunt u de tarieventabel 2017 downloaden

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0299) 658 585.

 

De steenhouwer of begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.