Grafsteen plaatsen

Voor het plaatsen van grafbedekking op een algemeen graf, particulier (urnen)graf of op een urnenkelder moet een vergunning worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders. Wanneer een grafmonument wordt gemaakt door een steenhouwer regelt deze de benodigde vergunning. De opdrachtgever voor het plaatsen van grafbedekking is altijd de rechthebbende of belanghebbende van het betreffende graf. Deze persoon is ook eigenaar van de grafbedekking en verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Aan de afgifte van de vergunning zijn kosten verbonden. Tevens betaalt u voor een graf met grafbedekking een hoger bedrag aan onderhoudsrecht dan voor een graf zonder grafbedekking. Dit wordt gebruikt voor het rechtzetten en/of ophogen van het grafmonument wanneer deze verzakt is.

 

Procedure 

De steenhouwer of begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Wilt u het zelf doen? Zo vraagt u een vergunning om een aandenken te plaatsen aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente
 • U geeft de volgende informatie door:
  • uw naam en adres
  • het grafnummer
  • hoe het gedenkteken eruit ziet (bijvoorbeeld afmeting, materiaal en tekst)
Voorwaarden 

De toegestane maten voor grafbedekking verschillen per begraafplaats en voor de verschillende soorten graven. In de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Waterland 2012” zijn in hoofdstuk 6 bepalingen voor de grafbedekking opgenomen, waarin de maximale maten staan.

 

Wanneer u een (urnen)graf of urnenkelder aanschaft bent u hiervoor grafrecht (huur van de grond) en onderhoudsrecht (onderhoud van de begraafplaats) verschuldigd. Graven worden in onze gemeente voor 20 jaar uitgegeven. Bij elke begrafenis betaalt u eenmalig begraafrecht. Dit zijn kosten voor het graven en weer dichten van het graf. Ook aan het bijzetten of verstrooien van crematieas op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn kosten verbonden. Daarnaast betaalt u administratiekosten (in-/overschrijving graf).

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0299) 658 585.