Graf, overschrijven of afstandsverklaring

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats huurt u voor een bepaalde tijd. Als deze tijd voorbij is, kunt u het verlengen. U kunt ook afstand doen van uw grafrechten. U verlengt het graf dan niet. Hiervoor moet u bij de gemeente een afstandsverklaring inleveren.

Is de huurder van het graf overleden? U kunt de grafrechten overschrijven naar een familielid. Gebeurt dit niet, dan krijgt de gemeente het grafrecht.

Procedure 

U moet het verzoek tot overschrijving schriftelijk indienen.

Voorwaarden 

U moet het verzoek tot overschrijving binnen 1 jaar na het overlijden van de huurder doen.

Contact 

Dien het verzoek tot overschrijving in bij de gemeente. Ook de afstandsverklaring moet u indienen bij de gemeente.