Geluidsapparatuur op straat gebruiken

Het is verboden om geluidsoverlast te veroorzaken. Wilt u muziek of geluid maken op de openbare weg en hiervoor geluidsapparatuur gebruiken? Vraag een ontheffing aan.

Wilt u een besloten feest geven in uw eigen tuin? Hiervoor heeft u geen ontheffing nodig. Maar dat betekent niet dat u overmatige geluidsoverlast mag veroorzaken. 

Het is belangrijk om uw feest te melden bij de gemeente. Ook is het belangrijk dat u buurtbewoners op de hoogte brengt van het feest. De gemeente zorgt ervoor dat de Politie wordt geïnformeerd over het feest.

Procedure 

Zo vraagt u een ontheffing aan voor het gebruik van geluidsapparatuur op de openbare weg:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • U geeft door:
  • waar u de geluidsapparatuur wilt gebruiken
  • de datum en tijdstip
  • waarvoor u de geluidsapparatuur nodig heeft
Voorwaarden 

De gemeente informeert u over de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Als de geluidshinder wordt veroorzaakt door het houden van een evenement, moet daarvoor ook een vergunning worden aangevraagd. Het is behandeling nemen van deze aanvraag kost 51,20 euro.

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

Vraag uw ontheffing aan de bij de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken via telefoonnummer (0299) 658 638.